Nyhet Juridik 2 april 2014

Attefallhus och tillbyggnader

Regeringen har lagt fram ett förslag till ändringar i plan- och bygglagen som föreslås träda i kraft den 2 juli 2014. Ändringarna innebär att större tillbyggnationer ska kunna göras utan krav på bygglov. Förslaget innebär att större komplementsbyggnader och mindre bostäder, så kallade Attefallhus, om 25 kvm ska kunna uppföras.

Även befintliga byggnader föreslås kunna utökas utan krav på bygglov. En- och tvåfamiljshus ska dels kunna byggas till om högst 15 kvm, dels kunna påbyggas med högst två takkupor.

För enbostadshus förslås att dessa ska kunna inredas som tvåfamiljshus utan krav på bygglov.

Skapad 2 april 2014
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik Bostadspolitik