Bostäder
Nyhet Press/Opinion 7 september 2023

Det påverkar bostadspriserna – Lön och sparkapital viktigare än räntor

Mäklarsamfundet har med stöd av analysföretaget Evidens undersökt trösklarna in till bostadsmarknaden. Som en del i vårt arbete för att fler ska kunna äga sin bostad har vi både sammanställt hur nuläget ser ut för potentiella bostadsköpare, men också gjort en djupare analys över hur den svenska bostadsmarknaden fungerar. En av frågorna vi har analyserat är – vad är det som påverkar bostadspriserna, egentligen?

Att höga räntor ger lägre bostadspriser är bekant för de flesta. Samtidigt är många förvånade över att räntehöjningarna inte sänkt priserna än mer på bostadsmarknaden. Att stora delar av boprisfallet döljs av inflationen är en av orsakerna. Den svarta linjen i grafen nedan visar att bostadspriserna de senaste åren har sjunkit till 2014 års nivåer om man rensar bort inflation. Men det är inte bara räntan som påverkar bostadspriserna. Evidens har räknat på hur olika faktorer påverkar bostadsmarknaden i Stockholms närförort och visat två andra faktorer som är avgörande för bostadsprisernas utveckling. 

Att hushållen fått sämre reallön (orange) har haft nästan lika stor effekt på bostadspriserna som räntan (gul). Störst negativ effekt på bostadspriserna är hur hushållens finansiella tillgångar förändrats i värde (blå).

Sammanfattat har främst lön och sparkapital stor påverkar hushållens möjlighet att köpa bostäder. Kanske inte så oväntat om man tänker efter, det är ju precis det som främst sätter gränserna när en själv ska köpa en ny bostad.

Den här, och många andra intressanta fakta om bostadsmarknaden, kan du hitta i vår senaste rapport. 
 

Diagram

Skapad 7 september 2023
Uppdaterad 7 september 2023
Bostadspolitik Bostadsmarknaden Bostadspriser