Hagalund
Nyhet Press/Opinion 11 oktober 2018

Sex av tio hyresgäster vill hellre äga

En ny undersökning från Stockholms Handelskammare visar att många som idag hyr sitt boende hellre skulle vilja äga.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Undersökning på undersökning bekräftar bilden av att många vill äga sitt boende. Det ägda boendet har många uppenbara fördelar och för de som tagit klivet till ett ägt boende har det historiskt inneburit betydande förmögenhetseffekter.  Samtidigt visar många undersökningar att vi ofta trivs bra med vårt befintliga boende, oavsett om det är ägt eller hyrt. Nu har Stockholms Handelskammare undersökt hur hyresgäster ser på att hyra respektive äga sitt boende. Enligt den av Handelskammaren beställda undersökningen vill så många som 6 av 10 hyresgäster hellre äga sitt boende. Som Mäklarsamfundet tidigare konstaterat, bland annat i en gemensam rapport med Hyresgästföreningen, så är trösklarna mellan det hyrda och det ägda boendet höga. Allt fler och allt skarpare kreditrestriktioner har inte heller underlättat för hyresgäster utan stort sparkapital att ta klivet över till den ägda marknaden. För en fungerande bostadsmarknad krävs en blandning av upplåtelseformer, men bostadspolitiken behöver också skapa bäst möjliga förutsättningar för de boendeformer som svenska folket idag föredrar. 

Läs mer här

Skapad 11 oktober 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadsmarknaden