Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Webinarium med Skatteverket
Utbildning
14 november 2019
Skatteverket informerar om skatteregler vid försäljning av privatbostäder.
Byggteknik och dolda fel i fastigheter
Utbildning
30 oktober 2019
En grundläggande utbildning för dig som behöver förnya dina kunskaper i byggteknik, eller tidigare fokuserat på lägenheter och vill ha mer kunskap om villor. Vi går igenom en byggnads beståndsdelar samt fördjupar oss i de delar som ofta visar sig ha problem. Vilka är de vanligaste dolda felen i fastigheter?
Förmedla nyproducerade bostäder
Utbildning
30 oktober 2019
Förmiddagen ägnas åt bostadsrätter och eftermiddagen åt småhus. Kursen riktar sig till fastighetsmäklare som förmedlar nyproduktion och kommer att behandla de särskilda frågeställningar som kommer upp vid sådan förmedling.
Seminarium för storhusmäklare
Utbildning
17 oktober 2019
Seminariet är ett tillfälle för fortbildning och nätverkande för mäklare som förmedlar storhus.
Webinarium Mäklarsamfundet
Utbildning
3 oktober 2019
Fredrik Aldmo, förbundsjurist, och Louise Åhl Rosell, bitr.förbundsjurist Mäklarsamfundet, ger dig en sammanfattning av de senaste och viktigaste besluten från FMI och FRN och hur de kan påverka dig.
Arrende
Utbildning
3 oktober 2019
En av grundkurserna för specialister inom området Jord- och Skogsbruksmäklare.
Fastigheter
Utbildning
3 oktober 2019
Denna kurs handlar om hur staden vuxit fram med olika stadsplaneringsideal som skapat karakteristiska bostadsmiljöer under olika tider.
Utbildning för fastighetsmäklare
Utbildning
19 september 2019
Kursen hålls 15-16 oktober och ger insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.
Ta hem affären! - Säljutbildning för fastighetsmäklare
Utbildning
19 september 2019
- Sälj- och förhandlingsutbildning för fastighetsmäklare med Tomas Edlund, Mercuri International
Webinarium Mäklarsamfundet
Utbildning
6 september 2019
Fredrik Aldmo, förbundsjurist, och Louise Åhl Rosell, bitr.förbundsjurist Mäklarsamfundet, ger dig en sammanfattning av de senaste och viktigaste besluten från FMI och FRN och hur de kan påverka dig.