Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Webinarium Mäklarsamfundet
Utbildning
2 maj 2019
Fredrik Aldmo, förbundsjurist, och Louise Åhl Rosell, bitr.förbundsjurist Mäklarsamfundet, ger dig en sammanfattning av de senaste och viktigaste besluten från FMI och FRN och hur de kan påverka dig.
Niklas Rollgard
Utbildning
17 april 2019
Niklas Rollgard, förbundsjurist Mäklarsamfundet
Förmiddagen ägnas åt bostadsrätter och eftermiddagen åt småhus. Kursen riktar sig till fastighetsmäklare som förmedlar nyproduktion och behandlar de särskilda frågeställningar som uppkommer vid sådan förmedling.
Webinarium Mäklarsamfundet
Utbildning
3 april 2019
Fredrik Aldmo, förbundsjurist, och Louise Åhl Rosell, bitr.förbundsjurist Mäklarsamfundet, ger dig en sammanfattning av de senaste och viktigaste besluten från FMI och FRN och hur de kan påverka dig.
Utbildning för fastighetsmäklare
Utbildning
3 april 2019
Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.
Säljkurs Mäklarsamfundet
Utbildning
3 april 2019
- Säljutbildning för fastighetsmäklare med Tomas Edlund, Mercuri International
Försäljning är en av det viktigaste delarna i ditt yrke. Lyckas du inte bli vald har du inga uppdrag! Under kursen får du verktyg för att kunna höja andelen av de kunder som väljer dig. Du får också lära dig hur du kan förbättra dina säljresultat. Fokus ligger på intaget, där vi steg för steg tittar på viktiga delar av intaget.
Fastighetsbildning och arrende - Kurs för fastighetsmäklare
Utbildning
21 mars 2019
Kursen behandlar fastighetsbildning främst med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning, överlåtelserätt mm för de olika nyttjanderättsformerna.
Webinarium
Utbildning
21 mars 2019
Succén från 2018 fortsätter. Fredrik Aldmo, förbundsjurist, och Louise Åhl Rosell bitr.förbundsjurist Mäklarsamfundet ger dig en sammanställning av FMI:s senaste och viktigaste beslut och hur de kan påverka dig.
Webinarium FMI
Utbildning
7 februari 2019
Succén från 2018 fortsätter. Fredrik Aldmo, förbundsjurist, och Louise Åhl Rosell bitr.förbundsjurist Mäklarsamfundet ger dig en sammanställning av FMI:s senaste och viktigaste beslut och hur de kan påverka dig.
Fastighetsmäklarassistent
Utbildning
7 februari 2019
”Det bästa valet jag gjort de senaste 5 åren”. Det är en av kommentarerna till vår utbildning till kvalificerad fastighetsmäklarassistent som går av stapeln igen den 7 mars. För även om assistenterna redan är fantastiska så kan de faktiskt fortbildas med kunskap om juridiken, ekonomin, fastighetsvärderingen och fastighetsförmedlingen. Och ja, det finns platser kvar. Så gör dig själv och dina assistenter en tjänst och anmäl dem till denna kurs som är alldeles unik i sitt slag.
Webinarium penningtvätt och terrorismfinansiering
Utbildning
7 februari 2019
Biträdande förbundsjurist Emil Cargill-Ek går igenom de krav som ställs på fastighetsmäklare enligt penningtvättslagen. Grunderna för hur man genomför riskbedömningar, upprättar rutiner, vidtar kundkännedomsåtgärder och rapporterar misstankar till finanspolisen är några av de ämnesområden som tas upp.