Litteratur

Böcker i Fastighetsvärdering beställes från: Lantmäteriet, Att: Louie Alazzawi, 801 82 Gävle, e-post: bocker-f@lm.se
Fastighetsvärdering - Grundläggande teori och praktisk värdering, utgiven av Mäklarsamfundet och Lantmäteriverket. Pris: 400 kr + moms
Fastighetsvärdering - Exempelsamling, utgiven av Mäklarsamfundet och Lantmäteriverket. Pris: 200 kr + moms

Skapad 4 juli 2018
Uppdaterad 11 juni 2024