Integritetspolicy - icke medlem

Du som har skickat in en anmälan till oss
När du skickar in en anmälan kan du välja att ange ditt namn, e-postadress och postadress. Anmälan kan också innehålla andra personuppgifter som du själv har valt att lämna till oss. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna handlägga din anmälan och för att kunna ge dig återkoppling om du så önskar.

Du som har kontaktat oss med allmänna frågor eller synpunkter
När du kontaktar oss skriftligen innebär det ofta att du förser oss med personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Ofta finns också dokument bifogade som kan innehålla olika typer av personuppgifter.
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor eller synpunkter. I normalfallet tar vi bort allmänna frågor och synpunkter, inklusive dina personuppgifter, efter ett år.

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen är därmed Mäklarsamfundet Service i Sverige AB, org. nr 556116-9813. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning då det är nödvändigt för att tillgodose vårt och ditt intresse av att framförda frågor och synpunkter kan besvaras eller kommenteras. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål till dess inkomna frågor besvarats eller kommenterats och i inget fall under en längre tid än tre månader från det att uppgifterna lämnats.

För fullständig information om hur dina personuppgifter behandlas se:

Integritetspolicy_ej medlem

Skapad 9 juli 2018
Uppdaterad 1 februari 2019