Finanspolisen informerar

Finanspolisen publicerar regelbundet vägledningsmaterial för att minska riskutsatthet för möjliggörande av penningtvätt och finansiering av terrorism hos olika verksamhetsutövare. Här publicerar vi material och länkar från polisen.

Som en följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag skyldigheter att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Att säkerställa lagenlig kvalitet i åtgärderna är komplicerat och kan kräva mycket tid och stora resurser.

Mäklarsamfundet arbetar för att förenkla arbetet för er fastighetsmäklare genom mallar, rutiner och riskbedömningsverktyg men även Finanspolisen tillhandahåller viktig information som du som fastighetsmäklare bör ta del av.

Den senaste informationen som särskilt gäller fastighetsmäklare ligger under ”Finanspolisen informerar”, längst ned på sidan.

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/finanspolisen/ 

Webbinarium 9 april 2024: Företag som brottsverktyg

Skapad 9 juni 2022
Uppdaterad 20 mars 2024