Internationellt

Mäklarsamfundet i samarbete med andra länder

Behovet av internationellt samarbete ökar naturligtvis när fastighetsmäklarna och deras kunder i större utsträckning går utanför det egna landets gränser för sitt bostadsköp. Det finns en strävan efter att utbyta erfarenheter och kunskap med andra organisationer. Det främsta syftet är att sträva efter att utveckla och stödja fastighetsmäklaryrket, därför har Mäklarsamfundet ett nära samarbete med de nordiska länderna. 

NEU. Det nordiska samarbetet heter NEU och står för Nordiska Egendomsmäklare Unionen. Här ingår branschorganisationerna från Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige. Här förs en ständig dialog och utbyte av information om lagstiftning, fastighetsmarknad och andra förhållanden som påverkar de enskilda fastighetsmäklarna i deras arbete. De nordiska länderna har en mer likartad tradition och inställning till ägande och boende än vad vi har med andra europeiska länder.

Europeiska yrkeskortet EPC - Läs mer på europa.se, se även information från CEPI-CEI.

Internationella länkar
Dansk Ejendomsmaeglerforening www.de.dk
Dansk bostadsmarknad www.boligsiden.dk samt www.boligm.dk

Norges Eiendomsmaglarforening www.nef.no
Norsk bostadsmarknad www.finn.no

Finlands Fastighetsmäklareförbund (engelska) www.kvkl.fi
Finsk bostadsmarknad www.etuovi.com

CEPI - samarbetsorganisation för mäklarorganisationer i Europa www.cepi-cei.eu

Skapad 5 juli 2018
Uppdaterad 16 mars 2023