Nämnder

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en statlig myndighet som bland annat utövar disciplinär tillsyn över landets fastighetsmäklare. Här kan du få reda på om den fastighetsmäklare du vill anlita är registrerad. Du kan även få reda på om mäklaren tidigare har fått en erinran eller varning.

Det är till FMI du vänder dig med en anmälan om du ifrågasätter om fastighetsmäklaren har agerat enligt god mäklarsed. Om FMI anser att mäklaren agerat felaktigt, kan inspektionen meddela en erinran, en varning eller avregistrera fastighetsmäklaren. Däremot kan inspektionen inte pröva frågor om skadestånd eller nedsättning av provision.

Disciplinnämnd
Mäklarsamfundet ska ha en disciplinnämnd, som har att bedöma om medlem i sin yrkesutövning brutit mot Mäklarsamfundets etiska regler, stadgar eller i övrigt uppträtt illojalt mot Mäklarsamfundet eller medlem.

Den tidigare verksamheten i Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd har upphört och till vissa delar tagits över av Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, FRN.

 

Skapad 5 juli 2018
Uppdaterad 21 mars 2023