Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Ungdomsbarometern
Press/Opinion
24 juni 2024
Nästan 9 av 10 unga tycker att det är viktigt att ha en fin bostad i framtiden. Samtidigt tycker 6 av 10 att bostadssituationen i Sverige är helt orimlig och tror att deras privatekonomi och psykiska mående skulle påverkas om de får svårt att få en bostad i framtiden. Det är några av slutsatserna från en ny rapport från Mäklarsamfundet, Hemnet och Ungdomsbarometern.
Oskar Öholm
Press/Opinion
7 juni 2024
Bostadspriserna fortsätter uppåt i maj, både för villor och bostadsrätter, enligt den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik. “Vi verkar ha något så ovanligt som köparnas och säljarnas marknad samtidigt. Utbudet är ovanligt stort, men det görs också fler affärer och priserna stiger”, säger Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm.
Almedalen
Press/Opinion
7 juni 2024
Mäklarsamfundet är på plats under årets Almedalsvecka. Vi är där för att lyfta branschens perspektiv på bostadsmarknad och bostadspolitik. Vi arrangerar egna evenemang, träffar beslutsfattare och deltar i seminarier och debatter.
Oskar Öholm
Press/Opinion
16 maj 2024
För tredje månaden i rad visar Svensk Mäklarstatistiks siffror på breda prisuppgångar. “Både säljare och köpare kan se möjligheter på den här marknaden”, kommenterar Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm.
Produktivitetskommissionen
Press/Opinion
16 maj 2024
I slutet av april lämnade Produktivitetskommissionen sitt delbetänkande. Bland förslagen för hur produktiviteten i svensk ekonomi ska stärkas hamnar frågorna om bostäder och byggande högt upp på agendan.
Byggandet av småhus
Press/Opinion
16 maj 2024
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson tillsätter Stefan Attefall som egnahemskommissionär med syftet att verka för en ny egnahemsrörelse och långsiktigt öka småhusens andel av nyproduktionen.
Trygghetens pris
Press/Opinion
28 april 2024
Attityder och beteenden på bostadsmarknaden påverkas av otrygghet och våldsdåd. Ett tryggt område är nu det mest prioriterade vid flytt. Olika grupper på bostadsmarknaden tvingas till nya avvägningar i ett otryggare samhällsklimat. I rapporten ”Trygghetens pris” har Mäklarsamfundet undersökt hur efterfrågan på trygghet påverkar bostadsmarknaden.
Norrland
Press/Opinion
23 april 2024
För att den pågående nyindustrialiseringen av norra Norrland ska lyckas krävs inflyttad arbetskraft. I flera av de berörda kommunerna går befolkningsökningen inte som planerat. I en ny analys har Mäklarsamfundet analyserat flyttmönster och identifierat insikter om vad de potentiella inflyttarna efterfrågar. För att den pågående samhällsomvandlingen ska lyckas krävs mycket starka pull-faktorer.
Boendepreferenser
Press/Opinion
22 april 2024
Vilka egenskaper är viktigast i bostaden och bostadsområdet vid en flytt? Vad prioriterar olika målgrupper och hur förändras boendepreferenserna genom livet? Hur stor roll spelar boendeekonomin vid valet av en bostad?
Bostadspolitiken
Press/Opinion
17 april 2024
I början av veckan presenterade regeringen sin vårändringsbudget. Inflationsbekämpning och ekonomisk återhämtning står fortsatt högt upp på agendan. Inom bostadspolitiken ökar anslaget till Boverket och det tillfälliga tilläggsbidraget till familjer med bostadsbidrag förlängs.