Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Oskar Öholm
Press/Opinion
21 mars 2024
Att låta Fastighetsmäklarinspektionen uppgå i Konsumentverket är inte bara ett dyrt misstag – utan riskerar även att försvaga konsumentskyddet. Regeringen måste tänka om och lyssna på branschen. Det skriver Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm i en debattartikel på Altinget.
Webbinarium om ränteskillnadsersättning
Press/Opinion
7 mars 2024
Förra veckan höll Mäklarsamfundet ett webbinarium om ränteskillnadsersättningen med presentatörer och paneldeltagare från KTH och SBAB. Webbinariet spelades in och går nu att se i efterhand.
FMI
Press/Opinion
7 mars 2024
Fastighetsmäklarinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att redovisa den genomsnittliga kostnaden per ärende när det kommer till registrering och tillsyn av fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. Syftet är att undersöka om avgiftsnivåerna motsvarar myndigheternas faktiska kostnader.
Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket
Press/Opinion
7 mars 2024
Regeringen vill slå ihop Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket. Myndigheterna har utrett konsekvenserna av en eventuell sammanslagning. Nu har de båda myndigheterna redovisat sina ståndpunkter.
Oskar Öholm
Press/Opinion
22 februari 2024
Så kom det, årets hittills mest väntade besked. Finansinspektionen (FI) tar ställning mot regeringens förslag att höja bolånetaket. Att den myndighet som införde bolånetaket plötsligt skulle tycka det var en bra idé att ändra på reglerna vore inget annat än en stor skräll. Men, vad innebär FI:s nej egentligen, och vad får det för konsekvenser för fortsättningen? Det ska jag försöka veckla ut.
Ränteskillnadsersättning
Press/Opinion
22 februari 2024
Beräkningsreglerna för ränteskillnadsersättningen har utretts med syftet att sänka trösklarna för längre bindningstider på bolån, öka rättvisan och stärka konsumentskyddet. Kommer utredningens förslag att leda till det? Hur kan förutsägbarheten öka när man löser ett lån i förtid? Hur gör man i andra länder? Välkommen till Mäklarsamfundets webbinarium och panelsamtal om ränteskillnadsersättningen.
Statistik
Press/Opinion
8 februari 2024
Under januari sjönk priserna på bostadsrätter med -0,8% och villor med -0,6%, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. “Trots att priserna sjönk något i januari finns det skäl för optimism på bostadsmarknaden”, säger Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm i en kommentar.
Förtätning
Press/Opinion
7 februari 2024
Möjligheterna för att bygga ut städer är begränsade och påverkar i sin tur bostadsutbudet. En artikel i Ekonomisk Debatt framhåller förtätning och kompensation till privatpersoner och kommuner som en möjlig väg framåt.
Oskar Öholm
Press/Opinion
25 januari 2024
Mäklarsamfundet välkomnar regeringens förslag att höja bolånetaket, som nu ska utredas av Finansinspektionen. Bolånetaket är inte bara ett av de största hindren för att ta sig in på bostadsmarknaden. Det driver också förstagångsköpare att ta osäkra och dyra konsumtionslån. Höjt bolånetak öppnar bostadsmarknaden för fler, samtidigt som det minskar incitamenten att ta konsumtionslån.
Strandskyddet
Press/Opinion
13 december 2023
“Nu reformerar vi strandskyddet”, skriver företrädare för Tidöpartierna på Svenska Dagbladets debattsida – något man enats om inom ramen för den årliga uppdateringen av Tidöavtalet vilket innebär att en utredning ska tillsättas med inriktningen att öka möjligheterna för bebyggelse nära vatten.