Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
André Nilsson
Press/Opinion
8 april 2021
Trångboddhet och allvarlig bostadsbrist är inget som vi behöver acceptera. Med rätt bostadspolitiska reformer går det att göra så att fler ges möjligheten att skaffa en rimlig bostad.
Ny utredning föreslår slopade parkeringskrav för bilar i nyproduktion
Press/Opinion
8 april 2021
En ny utredning har presenterat förslag som ska motverka de så kallade p-normer som vissa kommuner använder för att kräva parkeringsplatser vid nybyggnation. Istället ska andra mobilitetslösningar planeras för i nyproduktion – som cykellösningar, delningstjänster och bättre möjligheter att ta emot varor nära hemmet.
Bostadspriserna fortsatte uppåt i mars
Press/Opinion
8 april 2021
Under mars ökade priserna på både bostadsrätter och villor med +2%. Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik. Mäklarsamfundets vd Björn Wellhagen kommenterar utvecklingen och menar att årets andra kvartal kan gå i samma riktning.
Göran Persson
Press/Opinion
8 april 2021
För snart två år sedan blev den före detta statsministern Göran Persson styrelseordförande för Swedbank. I rollen som bankledare har Persson nyligen varit ute i Dagens Industri och kritiserat Bolånetaket.
Nya utbildningskrav för att bli fastighetsmäklare
Bransch, Press/Opinion
8 april 2021
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har under en längre tid arbetat med förslag till nya utbildningskrav för fastighetsmäklare. Tisdagen den 6 april var den sista dagen för remissinstanserna att yttra sig över förslagen. Förslagen har mött mycket kritik från branschen, utbildningsanordnare och lärosäten. Mäklarsamfundet uppmanar FMI att dra tillbaka förslaget och i samarbete med branschen ta fram ett nytt förslag.
Strid om fastighetsskatten
Press/Opinion
25 mars 2021
På senaste har det hettat till om fastighetsskatten inom Socialdemokraterna. Stockholms- och Skånedistriktet har gått ut offentligt med förslag om en ny fastighetsskatt, samtidigt som partiets officiella linje fortsatt inte tar ställning för en ny fastighetsskatt.
André Nilsson och Björn Wellhagen
Press/Opinion
25 mars 2021
Varje år sammanställer Finansinspektionen (FI) sin bolånerapport som beskriver hushållens finansiella situation på bostadsmarknaden. Rapporten beskriver belåningsgrad, skuldsättning, lånevillkor och återbetalningsförmåga hos svenska hushåll. Årets rapport visar bland annat att nya bolånetagare har en högre skuldkvot än befintliga och att tilläggslånen ökar.
Allt svårare för vanliga löntagare i flera delar av landet att köpa en bostad
Press/Opinion
11 mars 2021
Stigande bostadspriser i kombination med fler och tuffare kreditrestriktioner gör det allt svårare för vanliga löntagare i flera delar av landet att köpa en bostad. Mäklarsamfundet har undersökt möjligheterna för löntagare i samhällsbärande yrken att lånefinansiera ett bostadsköp i våra tre storstadsområden och tre pendlarkommuner, en undersökning som gav ett rejält genomslag i medierna.
Bostadspriserna fortsätter öka
Press/Opinion
11 mars 2021
Coronaeffekten fortsatte även i februari att sätta sin prägel på marknaden. Den starka efterfrågan på villor i kombination med lågt utbud har gjort att villapriserna på riksnivå nu ökat 15 månader i rad. Mäklarsamfundets medlemmar berättar om fortsatt stort tryck på villavisningarna över i stort sett hela landet, kommenterar Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.
Ny rapport - Var kan samhällsbärarna köpa bostad?
Press/Opinion
2 mars 2021
Stigande bostadspriser i kombination med fler och tuffare kreditrestriktioner gör det allt svårare för vanliga löntagare i flera delar av landet att köpa en bostad. Mäklarsamfundet har undersökt möjligheterna för löntagare i samhällsbärande yrken att lånefinansiera ett bostadsköp i våra tre storstadsområden och tre pendlarkommuner. Resultatet är nedslående.