Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Kommunerna fokuserar på fel slags bostäder
Press/Opinion
23 mars 2023
Mäklarsamfundets bostadspolitiska expert André Nilsson skrev i förra veckan om resultaten från vår senaste rapport ”Den stora bostadstumaningen” på DN Debatt– och gav regeringen och berörda kommuner förslag på fyra konkreta åtgärder som krävs för att samhällsomvandlingen i norra Norrland ska lyckas.
Drönare
Press/Opinion
23 mars 2023
Riksdagen avslog i förra veckan 30 motioner inom det försvarspolitiska området. En av dessa trettio var en motion från Rickard Nordin (C) – som föreslog att regeringen skulle se över lagstiftningen om spridningstillstånd.
André Nilsson
Press/Opinion
23 mars 2023
Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques skriver i Di debatt den 16 mars att förslaget om startlån borde skrotas på grund av det rådande ekonomiska läget och situationen på bostadsmarknaden. Tvärtom skulle startlånet både minska systemriskerna i ekonomin och minska trycket på hushållen, skriver André Nilsson, bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet i en replik.
Ägt boende
Press/Opinion
23 mars 2023
Flera faktorer pekar på att nu när Sverige diskuterar hur bostadssituationen kan förbättras, så bör fokus läggas på att öka självägande – i synnerhet ägarlägenheter och småhus. Det skriver Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, på ekonomibloggen Ekonomistas.
Den stora bostadsutmaningen i norra Norrland
Press/Opinion
17 mars 2023
Industrisatsningarna i Skellefteå, Luleå och Boden kräver stor inflyttning av arbetskraft och pressar lokala bostadsmarknader, men den planerade nyproduktionen tar inte tillräcklig hänsyn till vad inflyttarna efterfrågar och rörligheten i kommunerna är otillräcklig. Konsekvensen kan bli försenade etableringar och stora förluster för kommunerna i form av icke-realiserade skatteintäkter.
Den stora bostadsutmaningen
Press/Opinion
14 mars 2023
Mäklarsamfundet har undersökt i vilken utsträckning den planerade nyproduktionen i norra Norrland kan tillgodose industrietableringarnas behov samt om den planerade nyproduktionen motsvarar vad den eftersökta arbetskraften efterfrågar. Vi har också gjort en beräkning av den förlust som det skulle innebära om bostadsbehovet inte tillgodoses.
Jonas Rosén
Press/Opinion
9 mars 2023
Under februari steg priserna på bostadsrätter med +1% medan villapriserna var oförändrade, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. ”Någon större effekt av Riksbankens senaste höjning går inte att se”, kommenterar Mäklarsamfundets vd Jonas Rosén.
Tidö
Press/Opinion
9 mars 2023
”Till och med den förra regeringskonstellationen var piggare på området med förslaget om fri hyressättning vid nyproduktion”, skriver Benjamin Dousa, vd på Timbro i en debattartikel på Dagens Industri där han uppmanar till fyra omfattande reformer – med bland annat mer bostadspolitik.
Jonas Rosén
Press/Opinion
23 februari 2023
Turbulenta tider ökar behovet av trygghet. Mäklarsamfundet har därför nyligen släppt ett åtgärdsprogram med tio förslag för en tryggare bostadsmarknad. Här berättar vd Jonas Rosén mer.
Joakim Lusensky, Gregers Winbo, André Nilsson
Press/Opinion
23 februari 2023
Har du slitit ditt hår över de långa handläggningstiderna för spridningstillstånd? Då är du inte ensam, varken i din bransch eller i andra branscher. Under förra veckan närvarade Mäklarsamfundet vid ett riksdagsseminarium om spridningstillståndet. Efteråt tog vi ett snack med medlemmen Gregers Winbo som under seminariet framförde sin syn på frågan.