Mäklarsamfundets nyhetsbrev

Gå till nyhetsbrevsarkivet

Välkommen till Mäklarsamfundets nyhetsbrev Fastighetsmäklaren!

Nyhetsbrevet är en mycket viktig del i vår kommunikation. Det är ett enkelt och effektfullt verktyg som hjälper oss att ständigt måna om relationen till våra medlemmar, till branschen och till övriga med intresse för våra frågor.

Nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren är en digital version av Mäklarsamfundets tidigare papperstidning med samma namn och når alla prenumeranter varannan vecka, rakt ner i telefoner, surfplattor och datorer! I skrivande stund har nyhetsbrevet omkring 9 000 prenumeranter.

Vår ambitionsnivå är hög – nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren ska vara branschens bästa och mest relevanta nyhetskanal och informationskälla. Som den äldsta och största av medlemsorganisationerna för fastighetsmäklare känner vi ett stort ansvar när det kommer till att utgå ifrån fakta och vara professionella i allt vi gör. Men förutom nyheter och ren fakta innehåller nyhetsbrevet varje gång även intervjuer med profiler i branschen, spaningar och analyser av mer lättsmält karaktär.

Vi ska vara drivande i att belysa de utmaningar branschen har och står inför, men också ta ansvar för att lyfta allt positivt kring människors bostäder och tillhörande affärer. Det sistnämnda kommer påfallande ofta i skymundan. Målet är att skapa både medlems- och branschnytta samtidigt som vi belyser fastighetsmäklarens roll i samhället i synnerhet och ökar intresset för bostadsmarknaden i allmänhet. Vi utgår från det som påverkar oss mest: politik, ekonomi och teknik.

I högerspalten hittar du alla artiklar sorterade per kategori så att det är enkelt att hitta just det Du är intresserad av, samt ett arkiv med årets nyhetsbrev. Länka gärna och sprid våra artiklar, men ange källan!

Hör gärna av dig med synpunkter, idéer och tips till Joakim Lusensky på joakim.lusensky@maklarsamfundet.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Trevlig läsning!