FRN - branschgemensam tvistlösningsnämnd

Den disciplinära tillsynen i fastighetsmäklarbranschen hanteras av den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Myndigheten prövar däremot inte ekonomiska tvister mellan konsument och fastighetsmäklare.

Tvist konsument – mäklare
Alla landets fastighetsmäklare kommer att omfattas av FRN. I första hand är det tvister mellan konsumenter och mäklare, där konsumenten har begärt skadestånd eller nedsättning av provisionen, som kommer att prövas. För den konsument som vill pröva sitt ärende gäller att kravet först måste framföras till fastighetsmäklaren. Mäklaren själv eller försäkringsbolaget måste därefter ta ställning till kravet. Först därefter kan konsumenten vända sig till FRN. Nämnden kommer även att kunna pröva kommersiella mäklartvister och tvister där mäklaren har ett provisionskrav mot en konsument.

Skiljenämnd
Nämnden kommer även att pröva tvister om så kallade konkurrerande provisionsanspråk, alltså tvister mellan två fastighetsmäklare om vem som har rätt till provision för en viss affär.

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, Klarabergsgatan 35, 4 tr, 111 21 Stockholm
tel. 08-12018930 | www.frn.se | frn@frn.se

Skapad 5 juli 2018
Uppdaterad 21 mars 2023