Hur blir jag fastighetsmäklare?

För att bli fastighetsmäklare måste du läsa högskolekurser inom fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. Du ska dessutom praktisera hos en registrerad fastighetsmäklare i tio veckor.

Branschen
Fastighetsmäklare förmedlar kontakter, avtal och affärer rörande fast egendom, det vill säga villor och andra småhus, bostadsrätter, andelslägenheter, hyreshus, jord- och skogsfastigheter och andra kommersiella fastigheter. I arbetsuppgifterna ingår att skapa kontakter mellan köpare och säljare och att hjälpa parterna till ett avtal som har en skälig avvägning mellan partsintressena.
Fastighetsmäklaren ska vara opartisk i sin relation mellan köpare och säljare, vilket innebär att båda parter ska kunna lita på fastighetsmäklaren och få den rådgivning som var och en behöver. I ett avseende har mäklaren en närmare anknytning till sin uppdragsgivare och detta gäller själva prisfrågan och närbesläktade överlåtelsevillkor.

Utbildning till fastighetsmäklare
Fastighetsmäklarinspektionen har beslutat att för registrering som fastighetsmäklare ska krävas högskoleutbildning på 120 hp. Fastighetsmäklarprogrammet finns på ett antal utbildningsinstanser i Sverige. Se aktuell information på www.allastudier.se och www.utbildning.se

För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha dels teoretisk utbildning från universitet eller högskola, dels praktik. Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering.

Du ska ha utbildning från universitet eller högskola med offentlig huvudman eller hos enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina i de aktuella ämnena.

Väljer du att läsa hos annan utbildningsanordnare, så som folkuniversitet eller s.k. fria universitet eller liknande, måste du få dessa kurser tillgodoräknade vid ett universitet eller högskola med offentlig huvudman innan du ansöker om registrering.

Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng (hp) fördelade på följande kunskapsområden:

  • fastighetsförmedling (minst 30 hp)
  • civilrätt (minst 15 hp)
  • fastighetsrätt (minst 15 hp)
  • skatterätt (minst 7,5 hp)
  • ekonomi (minst 15 hp)
  • byggnadsteknik (minst 7,5 hp)
  • fastighetsvärdering (minst 7,5 hp)

Resterande 22,5 hp ska vara fördjupning eller breddning inom något av de nämnda kunskapsområdena eller inom nationalekonomi.

Registrering beviljas av den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen och på deras hemsida kan du läsa mer om utbildningskraven: www.fmi.se.

Kan du studera utomlands?
Ja, vissa delar i fastighetsmäklarutbildningen kan du tillgodoräkna dig. Det är Fastighetsmäklarinspektionen som godkänner ev. utbildning, förutom den som bedrivs på högskolor/universitet enligt ovan. Se vidare info på www.fmi.se.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt?
I vissa länder är mäklaryrket reglerat, dvs. det fordras tillstånd eller registrering och i dessa EU-länder kan krävas praktik eller kunskapsprov för yrkesutövning.

Så mycket tjänar vi
Löneläget i branschen varierar starkt eftersom inkomsten normalt baseras på provision. Det som avgör är därför såväl läget på fastighetsmarknaden som den egna prestationen och fallenheten för yrket. Inkomsten varierar också stort över landet beroende på verksamhetens lokala förutsättningar om man befinner sig på en marknad där prisläget på bostäder är högt och där efterfrågan är stor, till skillnad från orter där utflyttning sker.

Fastighetsmäklarassistent
Fastighetsmäklarassistenten arbetar som den registrerade mäklarens högra hand med bl a faktainsamling, upprättande av informationsblad m.m. Fastighetsmäklaren är den som är ytterst ansvarig för förmedlingsuppdraget men kan alltså, inom lagens ramar, delegera arbetsuppgifter av skiftande art till mäklarassistenten under förutsättning att kontroll av dessa sker i enskilda moment. Vad får en mäklarassistent göra och inte göra? PM Fastighetsmäklarassistent.

Mäklarsamfundet erbjuder utbildningen Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent som bedrivs genom självstudier (20 procent av en heltid) med webbaserad handledning under en sexveckorsperiod för varje kursmodul. Hela utbildningen pågår i cirka sju månader. Läs mer här.

Skapad 4 juli 2018
Uppdaterad 8 mars 2023