Mäklarassistentutbildning

Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent

Välkommen till Mäklarsamfundets utbildning till kvalificerad fastighetsmäklarassistent
- Av branschen, om branschen, för branschen

Den 12 januari 2023 startar nästa utbildning, mer info och anmälningsblankett finns här!

Mäklarsamfundets utbildning till kvalificerad fastighetsmäklarassistent är ensam i sitt slag i Sverige
– kvalificerad fastighetsmäklarassistent är den enda utbildning som är anpassad specifikt för fastighetsmäklarbranschen
– den enda utbildning som både utvecklas och hålls av de som själva jobbar som fastighetsmäklare
– den enda heltäckande fastighetsmäklarassistentutbildningen - den motsvarar den tidigare fastighetsmäklarutbildningen innan den fick högskolestatus

Utbildningen Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent gör dig till en kvalificerad assistent, som kan utföra de flesta arbetsuppgifterna i en fastighetsmäklartjänst. Mäklarsamfundets utbildning till kvalificerad fastighetsmäklarassistent är inte bara den enda på marknaden - den är dessutom en introduktion till hela branschen. Som elev möter du under seminarierna några av landets mest erfarna aktiva fastighetsmäklare och föreläsare.

Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent - En komplett utbildning
En fastighetsmäklarassistent ska kunna ta hand om både de administrativa och praktiska rutinerna på ett fastighetsmäklarföretag. För att kunna vara ett stöd för fastighetsmäklaren behöver assistenten kunskaper om alla de moment som ingår i en fastighetsaffär - såväl juridiska, ekonomiska, byggtekniska som praktiska förmedlingsrutiner.

Mäklarsamfundets utbildning består av fyra delar, som ger kursdeltagarna precis de kunskaperna:

  • Juridik - avtals-, fastighets- och familjerätt
  • Ekonomi - beskattning, ekonomi, bostadsrätter
  • Byggnadsteknik och fastighetsvärdering
  • Fastighetsförmedling - förmedling, lagstiftning, etik

Kursupplägg: Utbildningen Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent bedrivs genom lärarledd undervisning samt självstudier. Varje kursmodul är på ca 6 veckor varav 2-3 dagar är lärarledd undervisning. Utbildningen utgör ca 20 procent av en heltid. Självstudierna stöds med webbaserad handledning. Hela utbildningen pågår i cirka sju månader varav 13 dagar är obligatorisk lärarledd undervisning. Du deltar digitalt via din dator.

Frågor och svar