Mäklarassistentutbildning

Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent

Välkommen till Mäklarsamfundets utbildning till kvalificerad fastighetsmäklarassistent
- Av branschen, om branschen, för branschen

Nästa utbildning startar 18 september 2024, mer info och anmälan finns här.

Mäklarsamfundets utbildning till kvalificerad fastighetsmäklarassistent är ensam i sitt slag i Sverige
– kvalificerad fastighetsmäklarassistent är den enda utbildning som är anpassad specifikt för fastighetsmäklarbranschen
– den enda utbildning som både utvecklas och hålls av de som själva jobbar som fastighetsmäklare
– den enda heltäckande fastighetsmäklarassistentutbildningen - den motsvarar den tidigare fastighetsmäklarutbildningen innan den fick högskolestatus

Utbildningen Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent gör dig till en kvalificerad assistent, som kan utföra de flesta arbetsuppgifterna i en fastighetsmäklartjänst. Mäklarsamfundets utbildning till kvalificerad fastighetsmäklarassistent är inte bara den enda på marknaden - den är dessutom en introduktion till hela branschen. Som elev möter du under seminarierna några av landets mest erfarna aktiva fastighetsmäklare och föreläsare.

Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent - En komplett utbildning
En fastighetsmäklarassistent ska kunna ta hand om både de administrativa och praktiska rutinerna på ett fastighetsmäklarföretag. För att kunna vara ett stöd för fastighetsmäklaren behöver assistenten kunskaper om alla de moment som ingår i en fastighetsaffär - såväl juridiska, ekonomiska, byggtekniska som praktiska förmedlingsrutiner.

Mäklarsamfundets utbildning består av fyra delar, som ger kursdeltagarna precis de kunskaperna:

Kursupplägg: Utbildningen Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent bedrivs genom lärarledd undervisning samt självstudier. Varje kursmodul är på ca 5 veckor varav 2-3 dagar är lärarledd undervisning. Utbildningen utgör ca 20 procent av en heltid. Självstudierna stöds med webbaserad handledning. Hela utbildningen pågår i cirka sex månader varav 14 dagar är obligatorisk lärarledd undervisning. Du deltar digitalt via din dator.

Frågor och svar

Kontakta Helena om du vill veta mer

Helena Ahlgren
Helena Ahlgren
Administratör Utbildning
Skapad 4 juli 2018
Uppdaterad 25 mars 2024