Mäklarsamfundets styrelse

Mäklarsamfundets styrelse väljs på Mäklarsamfundets ordinarie årsmöte. Styrelsen består av ordföranden i Mäklarsamfundet, vice ordförande och därutöver högst fem ledamöter. För dessa ska finnas en ersättare.

Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter väljs på två år. Ersättare väljs för två år. Ordförande och två ledamöter väljs ojämna år, vice ordförande och tre ledamöter jämna år.

 

Anders Edmark
Anders Edmark (ordförande) Mäklarhuset Anders Edmark, Örnsköldsvik
Håkan Hellström
Håkan Hellström (vice ordförande)
Svensk Fastighetsförmedling, Kalmar
Jesper Litén
Jesper Litén Värderingsdata, Göteborg
Catarina Löfberg
Catarina Löfberg Mäklarhuset Löfberg & Co, Trelleborg
Johan Engström
Johan Engström Fastighetsbyrån, Stockholm
Saki Carapanos
Saki Carapanos Södermäklarna, Stockholm
Catharina Lager Sundberg
Catharina Lager Sundberg, Karlsson & Uddare, Stockholm
Åsa Davidsson
Åsa Davidsson (ersättare)
HusmanHagberg, Stockholm