Juristkurs

Juridiska kurser

Mäklarsamfundet erbjuder kurser speciellt inriktade mot fastighetsmäklare. Föreläsare är i första hand våra egna jurister. För vissa mer specifika utbildningar kan extern kompetens anlitas efter överenskommelse. Utbudet varierar efter efterfrågan, vi syr gärna ihop en utbildning efter era önskemål.

Bland de mest efterfrågade utbildningarna kan nämnas:

Nyproduktion
Kursen riktar sig till dig som förmedlar nyproduktion och behandlar de särskilda frågeställningar som kommer upp inom dessa.

Penningtvätt & kundkännedom
Kursen ger grundlig genomgång av reglerna för motverkan av penningtvätt och riktar särskilt in sig på fastighetsmäklares ansvar att följa dessa inom ramen för sina uppdrag. 

Familjerätt 
Inom kursen går vi igenom allmän familjerättslig juridik, särskilt med fokus på bodelning och dödsbon samt arvsrätt. Särskild inriktning mot försäljning med dödsbon och specifika frågeställningar kopplade till dessa. Genomgång även av ställföreträdare såsom god man, fullmakter och framtidsfullmakter. 

Kontraktsskrivning
Genomgång av våra branschgemensamma avtalsmallar och andra mallar Mäklarsamfundet tillhandahåller till mäklarsystemen. Praktiska tips vid avsteg från dessa mallar, i såväl kontrakt som t.ex. tilläggsavtal. Genomgång av vanligt förekommande fällor och fel i samband med tilläggsavtal eller särskilda överenskommelser mellan parterna till affären

Byggteknik
Grundläggande utbildning inom byggteknik. 

Fällor och fel
Kurs som tar sikte på praktiska vardagsproblem fastighetsmäklare med jämna mellanrum möter, framförallt fokus på för dagsläget aktuella frågor och sådant vi märker extra mycket av i telefonrådgivningen. 

Senaste nytt från FMI och FRN
Föredrag som en gång i månaden ger dig en sammanfattning av FMIs och FRNs senaste beslut. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första hand är det tvister mellan konsumenter och mäklare, där konsumenten har begärt skadestånd eller nedsättning av provisionen, som prövas. 


Ett uppskattat, lite mer ledigt, inslag i vårt utbildningserbjudande är det vi tidigare kallat för ”Biktfadern” – boka in en av våra jurister till ert möte och få möjlighet att bolla frågor tillsammans, antingen inom ett visst ämne eller helt öppet.

Vill du boka utbildning eller framföra önskemål på en särskild kurs du vill att vi anordnar, kontakta Anna From på anna.from@maklarsamfundet.se  
 

Kontakta Anna om du har frågor om utbildning

Anna From
Anna From
Marknads- och utbildningschef
Skapad 13 juni 2018
Uppdaterad 11 april 2024