Länkarkiv

Fastighetsmäklarinspektionen - den statliga tillsynsmyndigheten för fastighetsmäklare www.fmi.se

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN www.frn.se

Konsumenternas  - vägledning om bank och försäkring www.konsumenternas.se

Hallå konsument - oberoende vägledning genom Konsumentverket www.hallakonsument.se

Boverket www.boverket.se

Skatteverket www.skatteverket.se

Villaägarna www.villaagarna.se

Hemnet - bostäder från Sveriges fastighetsmäklare www.hemnet.se

Bostadsrätterna - en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är cirka 6 700 bostadsrättsföreningar medlemmar i Bostadsrätterna. www.bostadsratterna.se

Byta el- eller gasleverantör? www.energimarknadsbyran.se

Konsumentverket www.konsumentverket.se

DO ombudsmannen mot diskriminering www.do.se

Information om radon och vad du kan göra - www.boverket.se

Lantmäteriet www.lantmateriet.se

Svenska Byggingenjörers Riksförbund www.sbr.se

Stockholm stad - Statistik om Stockholm

Juridisk rådgivning i bostadsfrågor Advokatsamfundet 

Stockholms Stadsarkiv

Skapad 6 december 2018
Uppdaterad 16 mars 2023