Opinion och analys

Frågorna vi driver utgår från tre områden:

Rapporter

Mäklarsamfundet tar löpande fram rapporter och analyser som belyser olika aspekter av bostadsmarknaden och bostadspolitiken. Till temarapporter, till Mäklarinsikt

Panelsamtal

Mäklarsamfundet håller vid bland annat rapportsläpp i panelsamtal tillsammans med andra aktörer i branschen. Här kan du se dem i efterhand.
Close

Vilka egenskaper är viktigast i bostaden och bostadsområdet vid en flytt? Vad prioriterar olika målgrupper och hur förändras boendepreferenserna genom livet? Hur stor roll spelar boendeekonomin vid valet av en bostad? Se Mäklarsamfundets rapportlansering och panelsamtal om svenska boendepreferenser i efterhand.

Close

Mäklarsamfundet har, med stöd av Evidens, undersökt huruvida prisfallen har gjort det lättare för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Svaret visade sig vara att det snarare har gjort det svårare. Hur hänger det ihop? Analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky leder ett panelsamtal med André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet och Ted Lindqvist, vd för Evidens – där de diskuterar rapporten och dess insikter.

Ansvarig för Mäklarsamfundets arbete med analys och opinion:

Joakim Lusensky
Joakim Lusensky
Analys- och Kommunikationschef