Faktablad & råd

Information och råd för dig som ska köpa eller sälja bostad. Klicka på rubriken för att läsa Mäklarsamfundets faktablad i ämnet!

Vad ingår i en fastighetsförsäljning?  Varje fastighetsaffär är unik och ställer sina speciella krav på fastighetsmäklarens kreativitet och kunskap.

Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk person hjälpa både säljare och köpare. Fastighetsmäklarens uppdrag, från intag till avslut kan innehålla många olika moment; värdering, visning och upprättande av köpehandlingar. Om man anlitar en fastighetsmäklare minskar risken för problem som man varken vet existerar eller känner till konsekvenserna av. 

Så mäter du din bostad – En broschyr som på ett enkelt sätt sammanfattar de regler som finns i standarden för areamätning, SS 21054:2009, OBS! Uppgifterna i broschyren bygger på tidigare standard som nyligen ersatts med SS 21054:2020  – oklart om och när en uppdaterad broschyr finns tillgänglig. Mer information.

Ordlista – I fastighetsaffären förekommer ibland särskilda fackuttryck eller ord. Här förklarar vi både de vanliga och de ovanliga.

Fast & lös egendom – I Jordabalken regleras vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Allt som inte omfattas av dessa regler är att betrakta som lös egendom. Vad är fastighetstillbehör och vad är byggnadstillbehör?

Visning – Fastighetsmäklaren har lång erfarenhet av vad man som säljare bör tänka på inför en visning. Fastighetsmäklarens uppgift är att objektivt beskriva de möjligheter din bostad har.

Städning – Kraven på avflyttningsstädning är mycket höga. Städningen är en del i överlåtelsen och har inte annat avtalats ska bostaden vara väl städad och rengjord vid köparens tillträde.

Fastighetsmäklarinspektionens hemsida får du vägledning i vad du bör tänka på innan du genomför en bostadsaffär, i rollen som säljare, spekulant eller köpare. Det finns bland annat information om att välja och anlita mäklare samt vad som gäller vid budgivning.

Trygga husaffären! - Klarlägg status på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

Du som köper: Enskild brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt, men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste därför själv ta reda på vatten och avloppsanläggningarnas status inför husköp. Informationsbroschyr.

Du som säljer: Sammanställ de handlingar du har såsom: Tillstånd från kommunen, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningarna som underlag för köparen.

Energideklaration – Lagen om energideklaration för byggnader infördes 2006. Den senaste uppdateringen trädde i kraft 2015.

Hantverkstvister – Mycket kan gå fel när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Oftast sker överenskommelserna muntligen. För att förebygga framtida tvister kan det vara lämpligt att skriftligen avtala om vad som ska utföras och i vilken omfattning, pris etc. Information finns på Konsumentverkets webbplats "Hallå konsument".

Doldafelförsäkring – Som säljare av en fastighet bör man vara medveten om att man har ett ansvar för dolda fel i fastigheten och kan drabbas av ersättningsskyldighet gentemot köparen under en tioårsperiod. Under den tiden kan köparen komma och kräva nedsättning av köpeskillingen om det framkommit något fel som köparen inte haft anledning att räkna med hänsyn till fastighetens ålder och skick och som inte heller borde ha upptäckts vid undersökning av fastigheten.