Trygga anställningar i fastighetsmäklarbranschen
Nyhet Bransch 6 september 2019

Basriktlinjer för trygga anställningar

Sunda anställningsvillkor är en viktig fråga för branschen. Därför har Mäklarsamfundet tagit fram riktlinjer för anställningsvillkor. Anställningsvillkor är ytterst en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare, men riktlinjerna kan användas som underlag för dig som söker anställning i branschen eller för arbetsgivare som ska upprätta anställningsavtal.

Med sunda anställningsvillkor kan branschen attrahera rätt kompetens och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv för anställda fastighetsmäklare. Mäklarsamfundet har därför tagit fram riktlinjer för anställningsvillkor i branschen. Riktlinjerna utgår från tillämplig lagstiftning samt förmåner som arbetsgivare i många andra, jämförbara branscher erbjuder anställda. Frågor om anställningsvillkor är ytterst en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. Riktlinjerna kan användas som underlag för den som söker anställning i branschen eller den arbetsgivare som ska upprätta anställningsavtal. 

Riktlinjer för anställningsvillkor 

  • Alla anställda i branschen ska ha korrekta anställningsförhållanden som inte skapar risker för arbetsgivare eller arbetstagare. Alla anställda ska ha ett skriftligt anställningsavtal.
  • Arbetsgivaren ska tydligt redogöra för innebörden i det avtal som erbjuds den anställde, med särskild hänsyn till frågor som rör ev. konkurrensklausuler, pension, sjukförsäkring samt föräldraledighet. 
  • Alla anställda i branschen ska ha 25 dagar semester varav minst 3 veckors sammanhängande ledighet under juni – augusti om inte annat avtalas. Semesterlön med 12 procent av lönen under ledigheten ska erhållas. 
  • Försäkringar tillhandahålls enligt lagstadgad skyldighet som följer av löneutbetalning (arbetsgivaravgift).
  • Alla anställda i branschen bör ha garanterad minimilön som bestäms av arbetsgivare/arbetstagare tillsammans.
  • Anställda i branschen bör, utöver de försäkringar som följer av löneutbetalning, erbjudas tjänstegruppliv-, arbetsskada och sjukförsäkring.
  • Anställda i branschen bör erbjudas upphandlad tjänstepensionslösning (ITP).


Ladda ner riktlinjerna här

Skapad 6 september 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Mäklarsamfundet Riktlinjer