Mäklarsamfundet i möte med bostadsministern
Nyhet Medlem 16 maj 2019

Mäklarsamfundet i möte med bostadsministern

Nyligen mötte Mäklarsamfundet finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP). Syftet med mötet var att lyfta fastighetsmäklarbranschens prioriterade frågor och öka statsrådets kunskap om vår bransch.

Sedan det blev klart att Per Bolund i den nya regeringen skulle ta över Peter Erikssons ansvar för bostadsfrågorna har Mäklarsamfundet haft dialog med statsrådets stab om ett möte. Mäklarsamfundet såg både fördelar och potentiella nackdelar med den nya bostadsministern och att portföljen flyttades från Näringsdepartementet till Finansdepartementet. Mer om det kan du läsa här. Bolund är ju starkt förknippad med kreditrestriktionerna och i synnerhet det skärpta amorteringskravet. Samtidigt har han vid flera tillfällen visat intresse för ett subventionerat bospar i någon form. 

Under mötet berättade vi för statsrådet om hur branschen ser ut och fungerar. Särskild vikt lade vi vid att berätta om det effektiva konsumentskydd som finns runt den svenska fastighetsmäklartjänsten och hur få anmälningar som inkommer till Fastighetsmäklarinspektionen varje år, både i absoluta tal och som andel av antalet affärer och antalet registrerade fastighetsmäklare. De allra flesta kunder är ju väldigt nöjda med tjänsten!

Vi förhörde oss också om bostadsministerns idéer för att få in unga på bostadsmarknaden och vad som egentligen avses med formuleringen i Januariavtalets 73-punktsprogram om att en omfattande skattereform som bland annat syftar till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt ska göras. 

Kreditrestriktionernas negativa effekter på såväl social som ekonomisk utveckling i landet berördes också. Slutligen fick vi också möjlighet att ta upp behovet av ett centralt bostadsrättsregister samt den oroande tendensen att många banker strypt utlåningen till de som vill köpa en bostadsrätt i en liten förening. Sammantaget var det ett bra möte i konstruktiv anda, där det inte rådde samsyn i alla frågor, men där argument kunde stötas och blötas på ett lyhört och nyfiket sätt. Nu har vi lagt en god grund för fortsatt dialog och samarbete för en bättre bostadsmarknad för alla.  Per Bolund kommer att bjudas in till höstens branschråd. 

Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet 
 

Skapad 16 maj 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Mäklarsamfundet