Mäklarsamfundets ramverk för en professionell mäklartjänst
Nyhet Medlem 24 mars 2022

Mäklarsamfundets ramverk för en professionell mäklartjänst

Du vet väl att Mäklarsamfundet har tagit fram ett ramverk som preciserar vad som ska ingå i en professionell mäklartjänst? Ramverket ska ses som ett komplement till Mäklarsamfundets stadgar. I vissa delar ställs högre krav än vad som följer av god fastighetsmäklarsed och fastighetsmäklarlagen.

Mäklarsamfundets ramverk för en professionell mäklartjänst följer den kronologiska följden i ett förmedlingsuppdrag. Dokumentet delas därför upp i intag, marknadsföring och visning, budgivning, kontraktsskrivning, tillträde, efter tillträde och tvist. 

Dokumentet hittar du här.
 

Skapad 24 mars 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Mäklarsamfundet