Björn Wellhagen
Nyhet Medlem 2 december 2021

Medlemskap i Mäklarsamfundet 2022 – Vad är nytt?

I dagarna fick Mäklarsamfundets medlemmar information om avgifter för medlemskapet 2022 och den första december var sista dagen att begära utträde för att inte bli betalningsskyldig. Läs VD Björn Wellhagens ord om vad ett medlemskap i Mäklarsamfundet betyder och varför är det viktigt för dig.

Varför ska man som fastighetsmäklare, mäklarassistent eller student vara medlem i Mäklarsamfundet?

Det finns många goda skäl, och detta är något jag skulle kunna prata länge om.  Som student och assistent handlar det främst om omvärldsbevakning, att hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen. Som fastighetsmäklare ger ett medlemskap trygghet, service och kunskap som gör mäklarlivet lite enklare och i slutändan gör dig till en bättre fastighetsmäklare.  Många väljer att teckna sin obligatoriska ansvarsförsäkring via oss, och det är inte så konstigt. Priset är konkurrenskraftigt och försäkringen mer omfattande än andra lösningar. Den täcker ett högre belopp än vad lagen kräver och omfattar även rättsskydd upp till en viss nivå. Det innebär att försäkringen kan användas i samband med tillsynsärenden hos FMI, men även andra rättsliga processer. En annan aspekt av trygghet och service är att veta att man som medlem alltid kan vända sig till våra jurister vid behov av råd och vägledning och snabbt få den hjälp man behöver. 

Oftast är det sådant som är konkret och vardagsnära som skapar verklig medlemsnytta, men ibland är det också viktigt att lyfta blicken och se de stora framtidsfrågorna för branschen. Här spelar Mäklarsamfundets arbete med opinionsbildning och samhällskontakter stor roll. Vi påverkar beslutsfattare och deltar i debatten om bostadsmarknaden i syfte att bevaka branschens intressen och bidra till en sundare bostadsmarknad som är tillgänglig för fler. Genom att följa Mäklarsamfundet i olika kanaler får du också den information du behöver för att ha full koll på läget, vare sig det handlar om juridik, marknad eller omvärld.  

Sist men inte minst så ska man se sitt medlemskap i Mäklarsamfundet som en kvalitetsstämpel som förpliktigar. Till syvende och sist så är det ändå så att förtroende är något man förtjänar, och de bästa ambassadörerna för den högkvalitativa och prisvärda svenska fastighetsmäklartjänsten, det är alla ni duktiga fastighetsmäklare där ute. Det blev ett långt svar, men så finns det också mycket viktigt att säga om detta. 

Hur har medlemstillströmningen sett ut under 2021?

Som alltid så här års är det ganska hög rörlighet i medlemsleden. Vissa lämnar Mäklarsamfundet, oftast på grund av pension, att de slutar i yrket av annan anledning eller att de byter arbetsgivare. Men fler väljer att ta klivet in i gemenskapen. Nu i november hade vi cirka 6 969 medlemmar, varav cirka 6 290 är fastighetsmäklare. Resterande medlemmar är bland annat fastighetsmäklarassistenter och studenter. 

Under de senaste åren har Mäklarsamfundet gjort olika investeringar och satsningar. Vad är viktigast att veta som medlem?

Tack vare en gynnsam kapitalförvaltning har vi under de senaste åren kunnat göra offensiva satsningar för ökad medlemsnytta, utan att det kostar medlemmen någonting extra. Vi har bland annat blivit ensamma ägare till Svensk Mäklarstatistik. Det är en oerhört viktig strategisk resurs som ger oss kontroll över värdefull data om bostadsprisernas utveckling. Vi har också startat ett utvecklingsbolag som inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att kunna presentera spännande tjänster och produkter som skapar stort värde för både fastighetsmäklare och bostadskonsumenter.

Under året har vi också arbetat intensivt med en tjänst som ska vara ett stöd för fastighetsmäklarna och företagen att fullgöra vissa skyldigheter enligt penningtvättslagen. 
Vi sitter också med i en utredning om införandet av ett bostadsrättsregister, där vi har goda förhoppningar om att utredaren ska lämna ett förslag till genomförande som underlättar vardagen för mäklare och gör bostadsaffären tryggare för konsumenten.

För oss är det självklart viktigt att berätta för medlemmarna om allt vi gör, men vi arbetar också enligt principen show, don’t tell. Ett medlemskap i Mäklarsamfundet ska märkas i vardagen och det ska göra skillnad för medlemmarna.

Finns det något nytt att hålla ögonen på som medlem inför 2022?

Vi har haft en gynnsam kapitalförvaltning och det ska märkas också för medlemmar. Därför har styrelsen beslutat att inte räkna upp serviceersättningen i år. Det blir en liten skillnad jämfört med tidigare. Under 2022 räknar vi med att kunna presentera många spännande satsningar för ökad medlemsnytta mer i detalj. Som jag nämnde tidigare handlar det bland annat om stöd för mäklarföretagen att hantera vissa skyldigheter med avseende på penningtvätt samt digitala tjänster för ett enklare och mer effektivt mäklarliv.

Vi är många som längtar efter att ses i större sammanhang igen, vad har Mäklarsamfundet i kikaren där?

Utöver mindre arrangemang under våren planerar vi för att genomföra ett ordentligt fysiskt årsmöte, då tillsammans med Stockholmskretsen, och även en branschdag framåt hösten. Det förutsätter så klart att det är möjligt med tanke på smittoläget och rådande restriktioner. 


 

Skapad 2 december 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Mäklarsamfundet