Björn Wellhagen
Nyhet Medlem 13 januari 2021

Välkommen till ett nytt år med Mäklarsamfundet

Bäste medlem, 
Vi har nu lagt ett på många sätt extremt och utmanande år bakom oss. Istället blickar vi framåt mot 2021, som förhoppningsvis kommer innebära en gradvis förflyttning till normalitet. Men, allt är fortfarande långt ifrån som vanligt. Först och främst måste vi konstatera att fastighetsmäklarbranschen och bostadsmarknaden klarade sig igenom ett av de mest prövande åren för det svenska samhället och ekonomin på många, många år. Att köpare och säljare kunde fortsätta mötas och i trygghet genomföra sina bostadsbyten var till stor del på grund av att alla ni hårt arbetande fastighetsmäklare var så snabba med att ställa om. 2021 blir vaccinets år, men tills en tillräckligt stor del av befolkningen är vaccinerade gäller fortsatt att visningar, kundmöten och liknande situationer måste genomföras med hänsyn till gällande rekommendationer.

I vilken riktning marknaden utvecklar sig under 2021 vet naturligtvis ingen, men det finns anledning att tro att flera av de trender som vuxit sig starka under 2020 kommer att fortsätta. Det handlar mer generellt om en uppvärdering av hemmet och högre krav på utrymme och standard som följd av att många av oss tillbringar mer tid i hemmet och även arbetar där. Priserna på villamarknaden har rusat i många delar av landet. Även detta bottnar i pandemin, dock i kombination med ett permanent underutbud av småhus i många delar av landet. Det byggs allt för få småhus, men det görs också alldeles för lite för att öka utbudet genom att stimulera äldres flyttar, som är dem som i högst grad bebor småhusen. Våra beräkningar visar att om de äldre boende i småhus som vill flytta faktiskt skulle göra det skulle det innebära en utbudsinjektion med drygt 240 000 småhus över hela landet.  

På Mäklarsamfundet fortsätter vi utveckla verksamheten med ledordet ”medlemsnyttan framför allt”. Mäklarsamfundet är idag inte bara en bransch- och medlemsorganisation, utan också en koncern med bred verksamhet. Under förra året bildades Mäklarsamfundets utvecklingsbolag, som under ledning av VD Kenneth Ivarsson arbetar med att ta fram tjänster och produkter för en bättre bostadsmarknad för både mäklare och konsumenter. Kenneth är även VD för Svensk Mäklarstatistik, som sedan förra året ägs till hundra procent av Mäklarsamfundet.

På det juridiska området händer mycket. Vi väntar oss att den nya fastighetsmäklarlagen träder i kraft under första halvåret. Fastighetsmäklarinspektionen väntas också föreslå nya utbildningskrav för fastighetsmäklare, vilket Mäklarsamfundet redan under 2020 inledde en dialog med myndigheten om. 

Bostadspolitiken, eller avsaknaden av den, är faktiskt helt avgörande för hur bostadsmarknaden fungerar långsiktigt. Även här finns spännande saker att följa och påverka. Bland annat en utredning om införande av ett pantregister för bostadsrätter och en utredning om startlån för unga och förstagångsköpare. 

Tillbaka till bostadsmarknadens utveckling måste man konstatera att den avgörande faktorn är hur arbetslösheten utvecklar sig. Den officiella statistiken visar att svensken spenderar mindre än tidigare. Vi har sett en naturlig förskjutning från restaurangbesök och liknande till att vi är villiga att lägga mer pengar på boendet. Sammantaget ser den ekonomiska situationen i Sverige just nu betydligt ljusare än vad man under våren 2021 skulle kunnat ana. Samtidigt ska man komma ihåg att det i hög grad beror på kraftfulla stimulanser och stödpaket som förr eller senare behöver rullas tillbaka. Oavsett konjunktur och oavsett pandemier så pågår människors liv och med det behovet av att byta bostad. Det saknas inte utmaningar för den svenska fastighetsmäklarbranschen och det är långt ifrån en enkel vardag som väntar den som väljer fastighetsmäklaryrket, men vi kan vara trygga i att den svenska mäklartjänsten är i världsklass vad gäller omfattning, servicegrad och inte minst digitalisering. Branschen står därmed väl rustad inför de utmaningar som omvärlden bjuder på, med eller utan pandemi. 

God fortsättning på det nya året, 
Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet
 

Skapad 13 januari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Mäklarsamfundet