50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad - Mäklarsamfundets reformprogram

Mäklarsamfundet har tagit fram ett omfattande bostadspolitiskt program med 50 reformförslag för en mer hållbar bostadsmarknad – klimatmässigt, ekonomiskt och socialt. Syftet är att stimulera den bostadspolitiska debatten och att förse nästa regering med idéer för effektiva åtgärder för en bättre bostadsmarknad.

ReformagendanMäklarsamfundets reformprogram visar vägen till en mer hållbar och inkluderande bostadsmarknad genom djupgående analys, beräkningar och femtio offensiva förslag för att nå nettonollutsläpp, öppna marknaden för fler och stärka motståndskraften i det ekonomiska systemet. Lösningarna handlar främst om bättre utnyttjande av det befintliga bostads-och fastighetsbeståndet, att främja klimatsmarta byggmaterial, mer egenmakt för bostadsägare och stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden.

Till reformprogrammet

Skapad 26 april 2019
Uppdaterad 28 mars 2023