Småland/Blekingekretsen Vättern

Småland/Blekingekretsen

Småland/Blekingekretsen omfattar Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län och Jönköpings län.


Aktuella aktiviteter 2021
16 april
- Årsmöte
Årsmötet skall bl.a. ta ställning till stadgeändring. Se filer.
Enhetliga kretsstadgar från 2020 pdf
Enhetliga kretsstadgar från 2020 word
Förklaring ändringar i kretsstadgar 2020

 


2020
3 april
- Årsmöte - Endast årsmöte kl 09 på plats.

 

Styrelse
Ulf Swärdh - ordförande
Örlogsstaden AB, Karlskrona
tel 0455-160 00, ulf.swardh@orlogsstaden.se

Peter Lindström - vice ordförande
Garnisonen i Jönköping AB, Jönköping
tel 036-34 25 60, peter@garnisonen.se

Ann-Cathrine Foglemark - sekreterare
Mäklartjänst AB, Eksjö
tel 0381-101 55 el 137 77, anki@maklartjanstieksjo.se

Göran Idberg - medlemsansvarig
Idbergs Mäklarbyrå AB
tel 0708-11 67 00, goran@idbergs.nu

Johan Hammarström, marknads- och projektansvarig
Fastighetsmäklare Bergstrand AB, Växjö
tel 0470-132 80, johan@maklare-bergstrand.se

Glenn Hammarström - utbildningsansvarig
Hammarströms Nybro Fastighetsförmedling, Nybro
tel 0481-130 89, glenn@hammarstroms.se

Ulrika Hjort, kassör
Pontuz Löfgren AB, Kalmar
0480-42 02 00, ulrika.hjort@pontuzlofgren.se

Rolf Svensson, suppl
Björn Berglund, suppl
 

 

Kretsstadgar

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014