Mäklarsamfundet och Hemnetaffären

Nya medlemmar, medier och en intresserad allmänhet vänder sig från tid till annan till Mäklarsamfundet med frågor om Hemnet; om historien bakom sajten och om affären 2016 och hur pengarna från affären skapar medlemsnytta idag. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får om detta.

Vad var bakgrunden till affären? 
2016 såldes Hemnet till investmentbolaget General Atlantic och ett konsortium bestående av investerarna Pierre Siri, Henrik Persson och investerare i investmentbolaget Merro numera Sprint Capital. Mäklarsamfundet var en av säljarna. Övriga säljare var Fastighetsmäklarförbundet FMF, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. Mäklarsamfundet ägde 25 procent, men valde att behålla drygt 10 procent av aktierna i bolaget.

Varför såldes Hemnet överhuvudtaget?
Två ägare hade under en längre tid velat sälja sina ägarandelar, vilket innebar att Hemnet skulle få en ny ägare oavsett hur Mäklarsamfundet agerade. Det var inte ekonomiskt möjligt för Mäklarsamfundet att köpa hela Hemnet eller att köpa fler aktier för att få majoritet. Det var inte heller möjligt att ”bevara Hemnet som det var” eftersom två ägare inte längre ville behålla sina delar. Mäklarsamfundets utgångspunkt var att åstadkomma bästa möjliga affärsuppgörelse, tillvarata medlemmarnas intressen, säkra långsiktig påverkan och trygga framtiden för Mäklarsamfundet som organisation. 

Varför har Mäklarsamfundet inte delat ut några pengar till sina medlemmar?
Mäklarsamfundet är en ideell förening. Utdelning av vinstmedel är inte tillåten i en ideell förening. Föreningen får i stället använda pengarna från Hemnetaffären och den avkastning de kan ge för att uppfylla sitt ändamål. För Mäklarsamfundets del handlar det om att skapa största möjliga medlemsnytta, till exempel genom fördelar för medlemmarna som bättre och billigare service, utveckla fastighetsmäklarbranschen till nytta för medlemmarna, lägre medlemsavgifter och andra långsiktiga satsningar för att skapa medlemsnytta och stärka anseendet för branschen. 

Vad har Mäklarsamfundet gjort med pengarna?
Pengarna, och den avkastning som de kan ge, har och ska fortsatt användas för att skapa största möjliga medlemsnytta. På Mäklarsamfundets styrelses initiativ tillsattes snabbt en referensgrupp med representanter för såväl den enskilda mäklaren som för kontorsägaren/franchisetagaren och varumärkesägaren. Referensgruppen fick i uppdrag att arbeta fram ett antal förslag för vad pengarna och/eller avkastningen ska användas till.  

I dagsläget har en del av pengarna investerats i en bred portfölj med låg risk och potential till långsiktig avkastning. I juni 2019 köpte Mäklarsamfundet också en hyresfastighet på Kungsholmen i Stockholm. Syftet med dessa investeringar är att skapa långsiktig avkastning till Mäklarsamfundets verksamhet så att också framtida generationer fastighetsmäklare kan ta del av service som underlättar vardagen och att vi som organisation kan fortsätta driva branschfrågor och företräda fastighetsmäklarnas intressen även i framtiden. Vi har också genomfört punktinsatser som att sänka medlemsavgifterna och förstärka den uppskattade kundvägledarfunktionen med ytterligare en tjänst.  
 

Skapad 11 november 2019
Uppdaterad 15 november 2019