Mäklarsamfundets kurskrav

Ledamot i Mäklarsamfundet är enligt Mäklarsamfundets stadgar skyldig att årligen genomgå två av Mäklarsamfundet godkända utbildningar. Deltagande i Mäklarsamfundets utbildningar registreras automatiskt och hittas under ”kurshistorik” på Medlemssidor (inloggning krävs) på Mäklarsamfundets webbplats.

Där kan du även, under fliken Anmälan extern kurs, registrera fortbildning genom extern utbildare. Medlem ska själv föra dokumentation över genomförd fortbildning som inte skett i Mäklarsamfundets regi. På begäran ska kursintyg kunna uppvisas.