Mäklarsamfundets kurskrav

Ledamot i Mäklarsamfundet är enligt Mäklarsamfundets stadgar skyldig att årligen genomgå minst två av Mäklarsamfundet godkända utbildningar. Deltagande i Mäklarsamfundets utbildningar registreras automatiskt och hittas under ”kurshistorik” på medlemssidor (inloggning krävs) på Mäklarsamfundets webbplats.

Medlem ska själv föra dokumentation över genomförd fortbildning som inte skett i Mäklarsamfundets regi. På begäran ska kursintyg kunna uppvisas.