Mäklarsamfundets jurister

Med spetskompetens inom fastighetsrätt och mäklarjuridik

Våra jurister är: Jonas Anderberg, Mats Sjöquist, Fredrik Aldmo, Niklas Rollgard, Louise Åhl Rosell och Emil Cargill-Ek. I förteckningen över medarbetare på Mäklarsamfundet finns kontaktuppgifter och porträtt av oss.

Juristernas telefonrådgivning är öppen måndag-fredag kl. 10.00-15.00 med uppehåll för lunch. 

Vad kan vi göra för dig som fastighetsmäklare?
Mäklarsamfundets jurister kan bland annat hjälpa till med följande:

  • Juridisk rådgivning per telefon och e-post
  • Utformning av avtal och avtalsklausuler
  • Juridiskt biträde i allmän domstol, Fastighetsmäklarinspektionen och Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, FRN
  • Juridiskt biträde vid förhandlingar med motpart

Kostnad för rådgivning
Fr.o.m. 1 januari 2017 har du som medlem 10 minuter kostnadsfri rådgivning - enklare juridiska frågeställningar som inte kräver granskning av köpehandlingar eller liknade dokument och där rådgivnings- och utredningstiden inte överstiger tio minuter.

Vid rådgivning som överstiger 10 minuter debiteras ett timarvode om 1.864 kr exkl. moms. Debiteringen sker per påbörjad kvart, Exempel: Rådgivning på 13 minuter debiteras 466 kr exkl. moms. OBS! Från och med den 1 juni 2019 återgår vi till ordinarie tidsram för den kostnadsfria juridiska rådgivningen. Från och med detta datum kommer alla rådgivningssamtal som inte överstiger 5 minuter vara kostnadsfria. 

Vid skadeståndskrav
Om du får ett skadeståndskrav mot dig är det oss du ska vända dig till enligt försäkringsvillkoren. Vi utreder saken och förhandlar för din räkning med motparten, helt utan självrisk eller annan kostnad för dig. Går saken vidare företräder vi dig utan kostnad i allmän domstol, Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd och i Allmänna reklamationsnämnden. Först om du tvingas utge skadestånd, utgår en självrisk om ett halvt prisbasbelopp (baseras på gällande basbelopp då förmedlingen ägde rum). Vårt arvode svarar försäkringsbolaget för i dess helhet.

Vid provisionsanspråk eller anmälan till FMI
Om du har ett provisionsanspråk eller blir föremål för anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, träder en annan del av försäkringen in. Även här biträder vi dig med stöd av försäkringen, men du betalar då 20 % av de faktiska kostnaderna, dock minst 20 % av prisbasbeloppet.

Vårt timarvode då vi företräder dig i dessa fall uppgår f.n. till 2 400 kr exklusive moms.

Läs mer om försäkringar.