Mäklarsamfundets jurister

Med spetskompetens inom fastighetsrätt och mäklarjuridik

Våra jurister är: Niklas Rollgard, Mats Sjöquist, Emil Ericsson, Matilda Bergström, Magnus Sallnäs, Jessica Edman, Andreas Strandberg, Oskar Bergstedt, Mirella Lilkaer och Diego Ortíz del Gaiso. I förteckningen över medarbetare på Mäklarsamfundet finns kontaktuppgifter och porträtt av oss.

Juristernas telefonrådgivning är öppen måndag-torsdag kl. 10.00-16.00 (v. 26-33 10.00-15.00) och fredag 10.00-15.00 med uppehåll för lunch, 08-555 00 900. 

Vad kan vi göra för dig som fastighetsmäklare?
Mäklarsamfundets jurister kan bland annat hjälpa till med följande:

  • Juridisk rådgivning per telefon och e-post
  • Utformning av avtal och avtalsklausuler
  • Juridiskt biträde i allmän domstol, Fastighetsmäklarinspektionen och Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, FRN
  • Juridiskt biträde vid förhandlingar med motpart

Kostnad för rådgivning
Som medlem har du 5 minuter kostnadsfri rådgivning - enklare juridiska frågeställningar som inte kräver granskning av köpehandlingar eller liknande dokument och där rådgivnings- och utredningstiden inte överstiger 5 minuter.

Vid rådgivning som överstiger 5 minuter debiteras ett timarvode om 1.864 kr exkl. moms. Debiteringen sker per påbörjad kvart, Exempel: Rådgivning på 13 minuter debiteras 466 kr exkl. moms.

Vid skadeståndskrav
Om du får ett skadeståndskrav mot dig är det oss du ska vända dig till enligt försäkringsvillkoren. Vi utreder saken och förhandlar för din räkning med motparten, helt utan självrisk eller annan kostnad för dig. Går saken vidare företräder vi dig utan kostnad i i prövning hos Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN)  och inför allmän domstol om det blir aktuellt. Först om du tvingas utge skadestånd, utgår en självrisk. Vårt arvode svarar försäkringsbolaget för i dess helhet, dock inte momsen på arvodesbeloppet, då du som huvudregel är redovisningsskyldig för moms. Eftersom du då har rätt till avdrag i din momsdeklaration utgör momsen inte en kostnad som försäkringen täcker, utan momsbeloppet har du att betala till oss i enlighet med vår arvodesfaktura.

Vid provisionsanspråk eller anmälan till FMI
Om du har ett provisionsanspråk eller blir föremål för anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, träder en annan del av försäkringen in. Även här biträder vi dig med stöd av försäkringen, men du betalar då en självrisk på 20 % av skadebeloppet dock lägst 20 % av prisbasbeloppet samt moms på det belopp kostnaderna uppgår till.

Vårt timarvode då vi företräder dig i dessa fall uppgår f.n. till 2 600 kr exklusive moms.

Läs mer om försäkringar.