Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Connect
Bransch
19 september 2019
Den 18 oktober går eventet Connect av stapeln på Norrsken House i Stockholm. Bakom initiativet står Adfenix och de utlovar en halvdag full av kunskap, inspiration och mingel med branschkollegor.
Tambur - 100 000 bostadstillträden
Bransch
19 september 2019
Tillträdesplattformen Tambur har nu varit igång i drygt ett år och i slutet av augusti så hade hela 100 000 bostäder bytt ägare eller befunnit sig i processen via Tambur.
Datum för utträde
Medlem
19 september 2019
Begäran om utträde insändes skriftligen till Mäklarsamfundet, Box 1487, 171 28 Solna. Utträde ska begäras senast 1 december 2019 för att du inte ska bli betalningsskyldig för 2020.
GDPR
Bransch
19 september 2019
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller inte bara regler om inhämtande och behandling av personuppgifter utan även omfattande regler för hur man som personuppgiftsansvarig är skyldig att hantera så kallade personuppgiftsincidenter. En personuppgiftsincident är kortfattat en händelse som leder till att inhämtade personuppgifter förstörs, förloras, förändras eller röjs, dvs att de av något skäl kommer i orätta händer. Det kan vara fråga om något som inträffat hos den personuppgiftsansvarige själv eller hos någon som är personuppgiftsbiträde åt denne, såsom exempelvis en IT-leverantör.
Mäklarbranschens villkor
Bransch
19 september 2019
Det kan vara svårt att få en överblick över fastighetsmäklarbranschen och att förklara den för någon som inte är verksam i den kan vara svårt. Lägg därtill alla missförstånd som finns om löneformer och arbetstider och det blev självklart att vi på Mäklarsamfundet satte ihop en film om exakt vilka villkor det är som egentligen gäller.
Utbildning för fastighetsmäklare
Utbildning
19 september 2019
Kursen hålls 15-16 oktober och ger insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.
Ta hem affären! - Säljutbildning för fastighetsmäklare
Utbildning
19 september 2019
- Sälj- och förhandlingsutbildning för fastighetsmäklare med Tomas Edlund, Mercuri International
Niklas Rollgard
Juridik
19 september 2019
I ett beslut från 2017 varnade Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, en fastighetsmäklare för att denne i samband med en kontraktsskrivning inte upplyste köparen om att det näst högsta budet hade återkallats av budgivaren. Beslutet uppmärksammades en del och kommenterades bland annat i ett tidigare nyhetsbrev i september 2017. Det sista ordet var dock inte sagt i och med FMI:s beslut utan frågan togs upp till prövning av både Förvaltningsrätten och Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, FRN. Nedan följer en samlad redogörelse för hur mäklarens skyldigheter i detta avseende har bedömts.
Fastigheter
Bransch
19 september 2019
I nästa vecka presenteras regeringens höstbudget, men mycket av innehållet har redan portionerats ut i medierna. När Januariöverenskommelsen slöts gjordes en stor affär av att räntan på uppskov vid reavinst skulle slopas. Beskedet inför höstbudgeten är nu istället att taket för hur mycket vinst som får skjutas upp återinförs nästa år. Uppskovsräntan blir däremot kvar.
Elisabeth Svantesson
Press/Opinion
19 september 2019
Moderaterna föreslår att bolånetaket höjs från 85 till 90 procent. Syftet med förslaget är att sänka tröskeln för unga på bostadsmarknaden.