Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Omsättningsrekord på bostadsrättsmarknaden
Bransch
26 november 2020
Den heta marknaden som följt av coronapandemin har lett till nya rekordnivåer. Redan i november hade bostadsrätter sålts till ett större värde än totalsumman för 2019. Samma gäller för villamarknaden. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.
Stämmer dina uppgifter?
Medlem
26 november 2020
Har du bytt namn, adress eller arbetsplats under året?
Erik Wikander
Bransch
26 november 2020
Det har snart gått ett år sedan det första svenska coronafallet bekräftades. Mäklarsamfundet har pratat med Erik Wikander, vd Mäklarhuset, om hur man egentligen gör ett yrke som innebär många sociala kontakter coronasäkert.
Små marknadseffekter av amorteringslättnad
Bransch
26 november 2020
Mäklarsamfundet har undersökt om och i så fall hur det tillfälliga undantaget i amorteringsreglerna har påverkat bostadsmarknaden. Nästan hälften av de svarande menar att påverkan är liten eller mycket liten. 17 procent ser en stor eller mycket stor effekt. De regionala skillnaderna är små. Det visar rapporten ”Undantagstillstånd – Marknadseffekter av tillfälligt undantag från amorteringsreglerna”.
Nya drönarregler från januari 2021
Bransch
26 november 2020
Film och bilder tagna med hjälp av drönare är idag ett vanligt inslag vid förmedling av fastigheter. Från och med 1 januari 2021 börjar ett nytt EU-gemensamt regelverk för drönare att gälla. Här får du koll på de nya reglerna.
Nomineringen till Guldhemmet kan starta
Bransch
26 november 2020
Hemnets gala för framstående insatser inom mäklar- och bostadsbranschen planeras till den 6 maj 2021. Hur evenemanget kommer att arrangeras beror på rådande läge och myndigheternas rekommendationer, men du kan redan nu nominera dina kandidater till något av de fem prestigefyllda priserna.
Anders Lindh
Bransch
26 november 2020
Kursen Försäljning och etik 7,5 hp är en delkurs i Lexicon University och Luleå tekniska universitets uppdragsutbildning till Fastighetsmäklare. Kursen leds av Anders Lindh som har över 25-års erfarenhet av att utbilda och coacha näringslivet inom områdena verksamhetsutveckling, försäljning och etik.
Björn Wellhagen
Bransch
26 november 2020
De unga är de stora förlorarna med rådande amorteringsregler och kreditrestriktioner. Att låna för att finansiera ett bostadsköp är inte en problematisk form av skuldsättning, likt lån utan säkerhet som tas för till exempel konsumtion. Det är samhällsekonomisk och individuellt dumt att försvåra för yngre hushåll i början av yrkeskarriären att få bolån. Därför bör amorteringskraven på bolån och bolånetaket slopas permanent. Det skriver Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen i en debattartikel som publicerats i ett flertal lokaltidningar i landet den senaste veckan. Läs Björns text här.
Emil Ericsson
Juridik
26 november 2020
Mäklarsamfundets jurister får ofta frågor från mäklare som avser hantering av budgivningen. Brister i hanteringen av budgivningen är också en vanligt förekommande grund i de beslut där FMI har meddelat mäklare en disciplinpåföljd. Budgivningen är som de flesta redan vet inte reglerad i lag. I praxis från bland annat FMI, FRN och allmänna domstolar har det emellertid framkommit vissa regler om hur en budgivning ska gå till, vad som är tillåtet och vilka skyldigheter en fastighetsmäklare har. Nedan följer en sammanställning i tio punkter av de viktigaste reglerna som framkommit i praxis avseende budgivningen. Om dessa tio punkter följs minskar risken för att budgivningen hanteras felaktigt.
Små marknadseffekter av amorteringslättnad
Bransch
18 november 2020
Små marknadseffekter av amorteringslättnad