GDPR - Behandling av personuppgifter i samband med kurser och event

Mäklarsamfundet erbjuder medlemmar och övriga i branschen kurser och evenemang. I samband med att du anmäler dig till eller deltar vid något av Mäklarsamfundets arrangemang behöver vi viss information från dig för att kunna utföra och administrera arrangemanget. I samband med registreringen kan du bl.a. behöva ange följande uppgifter:

•    Namn
•    Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress
•    Uppgifter om medlemskap
•    Uppgift om allergi eller annan specialkost
•    Betalningsuppgifter

Behandlingen sker för att kunna fullgöra avtalet med dig när du anmäler dig själv till arrangemang och eventuella enkäter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse att följa upp nöjdheten. Uppgifter om matpreferenser behandlar vi endast om vi fått ditt samtycke. 

För fullständig information om hur dina personuppgifter behandlas se:

Mäklarsamfundets integritetspolicy för hantering av medlems personuppgifter

Mäklarsamfundets integritetspolicy för hantering av externa personers personuppgifter
 

Skapad 6 november 2018
Uppdaterad 8 mars 2023