Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Jessica Edman
Juridik
17 april 2024
Mäklarsamfundets jurister får från tid till annan in frågor som rör hanteringen av högriskkunder – både gällande själva bedömningen av huruvida en kund kan klassas som högrisk eller inte och vilka åtgärder man i så fall är skyldig att vidta. Mäklarsamfundets jurist Jessica Edman ger dig en sammanfattning av vad du behöver göra och tänka på.
Magnus Sallnäs
Juridik
3 april 2024
Högsta domstolen har nyligen prövat frågan om ett överklagande inkommit i rätt tid när överklagandet lämnades in via e-post och fastnade i ett filter för skräppost.
Niklas Rollgard
Juridik
28 mars 2024
Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, har nu för första gången använt sig av möjligheten att ålägga ett mäklarföretag att betala en sanktionsavgift till följd av överträdelse av bestämmelser i penningtvättslagen. I ett nyligen avgjort tillsynsärende meddelades ett mäklarföretag en varning och ålades därutöver att betala en sanktionsavgift uppgående till 200 000 kronor, detta för överträdelser av penningtvättslagens bestämmelser.
Mirella Lilkaer
Juridik
21 mars 2024
Våren lyser ännu med sin frånvaro – och kanske kan det verka som en god idé att använda sig av bilder från ett tidigare förmedlingsuppdrag där fjolårets vackra bilder vittnar om en sol som letar sig fram genom fönsterblecken och där trädgården står i full blomning? Det finns dock lite att tänka på innan man som fastighetsmäklare återanvänder bilder från en tidigare förmedling och jag vill med denna artikel belysa vikten av att tänka till en extra gång.
Oskar Bergstedt
Juridik
7 mars 2024
Besiktning av bostaden är ett viktigt moment i försäljningsprocessen som kräver olika former av hantering från mäklarens sida. Om fel i bostaden upptäcks vid besiktningen kan villkor om ett åtagande från säljarens sida bli aktuellt. Hur ska en mäklare tänka vid utformandet av besiktning- och åtgärdsvillkor och vilka fallgropar finns det?
JLC:s guldstrid
Juridik
7 mars 2024
Att komma över undangömda guldtackor för miljonbelopp är inte bara, ja, guld och gröna skogar. Det kan humorgruppen JLC, som efter ett fastighetsköp dragits in i en uppmärksammad guldstrid där flera parter gör anspråk på guldet, vittna om.
Louise Åhl Rosell
Juridik, Medlem
22 februari 2024
Mäklarsamfundet har gjort en kollektiv upphandling av en ansvarsförsäkring, som samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet kan välja att anslutas till. Från årsskiftet gäller nu nya, förhöjda, ersättnings- och självrisknivåer.
Magnus Bäckström
Juridik
8 februari 2024
Att bolåneräntan blivit högre för många låntagare det senaste året är ingen nyhet, men det nya läget för med sig att vissa låntagare inte kan göra samma procentuella avdrag i sin deklaration som när räntan låg på en lägre nivå, vilket i sin tur kan ge skattemässiga och ekonomiska skillnader.
Niklas Rollgard
Juridik
25 januari 2024
Vi har vid åtskilliga tillfällen informerat om FMI:s tematiska tillsyn avseende beräkning och redovisning av en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning och kan nu konstatera att tillsynsinsatsen är avslutad. Tillsynen omfattade 16 utvalda fastighetsmäklare och 30 förmedlingsuppdrag. Tillsynen resulterade i 21 varningar, 2 erinran, 4 ringa förseelser och 3 avskrivningar. Resultatet har presenterats i en promemoria som nu är publicerad på myndighetens hemsida där det också finns en av myndigheten framtagen vägledning för hur man anser att bostadsrätten indirekta nettoskuldsättning ska beräknas och redovisas.
Andreas Strandberg
Juridik
24 januari 2024
Att som fastighetsmäklare få en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen eller en reklamation med ett skadeståndsanspråk är aldrig roligt. Även om reklamationen ter sig grundlös för den ansvarige mäklaren så hamnar man ibland ändock i en situation där det råder delade meningar om ett visst förhållande. Då är det till mäklarens fördel om man kan freda sig mot påståendena med skriftlig dokumentation som kan fungera som bevis på att ett visst förhållande är det rätta.