Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Niklas Rollgard
Juridik
29 november 2023
Alltsedan Mäklarsamfundet 2021 inledde satsningen på ett digitalt AML-stöd till fastighetsmäklarbranschen har såväl intresset för som kunskapen om penningtvättsproblematiken ökat bland förbundets medlemmar. I takt med att medvetenheten blir allt större blir arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism allt viktigare. Mäklarsamfundet har hittills bistått drygt 600 fastighetsmäklarföretag i arbetet med att upprätta en allmän riskbedömning över sina verksamheter och har därutöver valt att göra bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism till en högt prioriterad fråga även i framtiden.
Andreas Strandberg
Juridik
16 november 2023
Nu börjar året närma sig sitt slut. Det gånga året har vi besvarat över 12 000 telefonsamtal och mejl från er fastighetsmäklare. För oss jurister är det oerhört kul att se att vår rådgivning är populär, och att vi får möjlighet att hjälpa er i ert dagliga arbete. Det är därför på sin plats att blicka tillbaka över året och passa på att försöka välja ut de vanligaste frågeställningarna vi svarar på från er Mäklare via telefon och mejl.
Niklas Rollgard
Juridik
1 november 2023
Som vi tidigare har informerat om inledde Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, under sommaren en så kallad tematisk tillsyn avseende en fastighetsmäklares skyldighet att vid förmedling av en bostadsrätt beräkna och redovisa bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning. Tillsynen omfattar 16 fastighetsmäklare och förväntas pågå fram till årsskiftet. Nu har de första besluten meddelats inom ramen för tillsynen.
Magnus Sallnäs
Juridik
19 oktober 2023
Som fastighetsmäklare kan det hända att man kommer i kontakt med en säljare eller köpare som företräds av en förmyndare, god man eller förvaltare. I den här artikeln redogörs för vad mäklaren bör känna till i en sådan situation.
Louise Åhl Rosell
Juridik
5 oktober 2023
Oklara tomtgränser kan dels ge upphov till frågor om man i efterhand verkligen köpt det man trott sig köpt, dels om byggnader eventuellt står placerade utanför ens egen tomtgräns och vilka skyldigheter man i så fall har att rätta till detta.
Penningtvätt
Juridik
21 september 2023
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterat sin information till fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. Den broschyr som tidigare tillhandahållits är nu ajour med aktuell lagstiftning och kompletterad med information som rör fastighetsmäklarföretag.
Oskar Bergstedt
Juridik
21 september 2023
De flesta fastighetsmäklare förmedlar förr eller senare ett objekt där tvist uppstår mellan säljare och köpare gällande fel i fastigheten eller bostadsrätten. Genom åren har ett antal försäkringslösningar etablerat sig på marknaden genom att försäkringsbolag erbjuder dolda fel-försäkringar för fastighet och på senare tid även för bostadsrätt. I de fall ett objekt överlåts med en dolda fel-försäkring kan frågetecken uppstå vad gäller försäkringens juridiska innebörd och praktiska verkan. Exempel på sådana frågor är vad försäkringen innebär för en köpare och om en dolda-felförsäkring kan kombineras med en friskrivningsklausul.
Niklas Rollgard
Juridik
7 september 2023
I början av sommaren initierade Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, en så kallad tematisk tillsyn avseende en fastighetsmäklares skyldighet att vid förmedling av en bostadsrätt beräkna och redovisa bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning. Bestämmelsen infördes genom en ändring i fastighetsmäklarlagen och trädde i kraft den 1 januari 2023.
Andreas Strandberg
Juridik
24 augusti 2023
På Mäklarsamfundet mottar vi regelbundet frågor både från er fastighetsmäklare och från konsumenter rörande tvister som har uppstått i samband med köpet, där parterna blivit oense om vad som egentligen ska ingå i köpet. Ska stegen på taket lämnas kvar av säljaren, måste högtalarna vid poolen monteras bort, eller har köparen rätt till laddboxen som stod på tomten på visningen?
Magnus Sallnäs
Juridik
15 juni 2023
Prisnedgången på bostadsmarknaden under 2022 har fått som följd att bostäder ibland överlåts med förlust. Det aktualiserar bland annat frågan vilka kontroller mäklaren är skyldig att utföra i fråga om inteckningar och pantsättningar.