Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Louise Åhl Rosell
Juridik
26 januari 2023
Vi vet att ni kämpar med att förhålla er till den nya skyldigheten att redovisa bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning. Se vår förbundsjurist Louise Åhl Rosell sammanfatta några av de vanligaste frågorna och svaren på dem – eller ta del av ett mer heltäckande vägledande dokument som kan hjälpa dig i vardagen.
Webinarium
Juridik
23 december 2022
Från och med den 1 januari är landets fastighetsmäklare skyldiga att vid förmedling av en bostadsrätt ange en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning i objektsbeskrivningen. Hur denna skyldighet ska tillämpas i praktiken är inte helt självklart. Revisor Margareta Kleberg reder ut begreppen med hjälp av Mäklarsamfundets chefsjurist Niklas Rollgard.
Jonas Anderberg och Niklas Rollgard
Juridik
15 december 2022
Tiden rusar och vi med den och vi närmar oss i rask takt årsskiftet och tidpunkten för ikraftträdandet av de lagändringar som vi vid upprepade tillfällen tidigare har informerat om. Det handlar dels om ändringen i fastighetsmäklarlagen (FML) om ger mäklare en skyldighet att ta in en uppgift om en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning i objektsbeskrivningen dels om de ändringar i bostadsrättslagen (BRL) som framförallt innebär nya skyldigheter för bostadsrättsföreningarna men som kommer att påverka de mäklare som förmedlar nyproducerade bostadsrätter.
Louise Åhl Rosell
Juridik
1 december 2022
Regeringens flaggning för elprisstöd har väckt stor uppmärksamhet i media och fram till relativt nyligen var det oklart såväl i vilken omfattning stödet skulle bli aktuellt som från vilken tidpunkt det skulle falla ut. Nu vet vi vad som gäller för stödet och vill i det här nyhetsbrevet informera om vilken betydelse det får när en fastighet säljs under perioden som elprisstödet ännu inte utbetalats.
Emil Ericsson
Juridik
17 november 2022
Personer i politiskt utsatt ställning – så kallade ”PEP” – utgör en särställning i penningtvättslagen. Om en kund är PEP anses de utgöra en högre risk för penningtvätt och terrorismfinansiering och det ställs högre krav på dig som mäklare för att uppnå kundkännedom, dvs. att lära känna din kund. Det är en obligatorisk åtgärd att kontrollera samtliga kunder om de är PEPI denna artikel går vi igenom vilka regler som gäller när kunden är en PEP.
Niklas Rollgard
Juridik
3 november 2022
Från och med den 1 januari kommer landets fastighetsmäklare åläggas en skyldighet att vid förmedling av en bostadsrätt ange en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning i objektsbeskrivningen. I takt med att vi närmar oss årsskiftet och den nya bestämmelsens ikraftträdande kommer alltfler frågor om vad bestämmelsen innebär och hur den ska tillämpas i praktiken.
Diego Ortíz del Gaiso
Juridik
6 oktober 2022
Den 1 juli 2021 trädde penningtvättslagens bestämmelser i full kraft. En vanligt förekommande fråga från fastighetsmäklarna är om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att de ska ha bedömts ha fullgjort sina skyldigheter att uppnå kundkännedom. Min förhoppning är att denna artikel kan komma att tjäna som en vägledning för dig när du vidtar åtgärder för att uppnå kundkännedom.
Fanny Norsten
Juridik
22 september 2022
Vad gäller för reklamationer och vikten av att en köpare reklamerar så snart han eller hon upptäckt något som den anser utgör ett fel.
Louise Åhl Rosell
Juridik
8 september 2022
I nuläget får vi en del samtal som handlar om att köpare inte har möjlighet att tillträda. I rådande läge är det inte konstigt och dessvärre kommer det sannolikt att fortsätta dyka upp under ytterligare en tid. Det här nyhetsbrevet är avsett att vara en generell vägledning om olika vägar framåt, som ni kan spara ner och plocka fram den dagen ni har köpare eller säljare som ställer frågor kring det.
Emil Ericsson
Juridik
25 augusti 2022
Riksdagen har den 16 juni 2022 klubbat igenom en proposition med förslag på ändringar i bostadsrättslagen som får konsekvenser inte bara för er fastighetsmäklare utan även byggare och bostadsrättsföreningar. Men alla förslag godtogs dock inte. Bland annat avslogs förslaget till att andra föravtal än förhandsavtal (t.ex. bokningsavtal) ska vara ogiltiga.