Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Niklas Rollgard
Juridik
21 oktober 2021
Det har nu gått lite drygt tre månader sedan den nya fastighetsmäklarlagen trädde ikraft den 1 juli. Den enskilt största nyheten i den nya lagen är att även fastighetsmäklarföretagen nu omfattas av registreringskravet och ställs under tillsyn av fastighetsmäklarinspektionen FMI. Eftersom frågan om registrering av fastighetsmäklarföretag är en minst sagt aktuell fråga vill vi dela med oss av några korta reflektioner i ämnet samt ge lite praktisk vägledning avseende registreringsprocessen vilket förhoppningsvis kan komma väl till pass för de företagsägare som står i begrepp att ansöka om registrering av sina företag.
Felicia Idbrant
Juridik
7 oktober 2021
Med anledning av den nya praxis som tillkommit om hur stämpelskatten ska beräknas på fastigheter som saknar taxeringsvärde och de uppdateringar som skett i era system avseende värdeintygen tänkte vi att det vore på sin plats med en text som klargör vad som numera gäller angående värdeintygen i mäklarvardagen.
Emil Ericsson
Juridik
23 september 2021
Att använda en så kallad provisionstrappa som ersättningsmodell är ett populärt alternativ till den traditionella raka provisionen. Om den används på rätt sätt kan provisionstrappan medföra både ett för säljaren högre försäljningspris och en högre provision för mäklaren. Det finns emellertid några saker att tänka på vid användningen av provisionstrappan. FRN har i ett beslut redogjort för förutsättningarna för att använda provisionstrappa.
Emil Ericsson
Juridik
9 september 2021
Den nya fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft den 1 juli 2021 ställer krav på att de personer som ingår i företagets ledning och ägarkrets varken har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet eller i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet. Detta är något som FMI inte bara kommer att kontrollera när ett företag registrerar sig utan även löpande så länge företaget innehar en registrering som fastighetsmäklarföretag.
Fanny Norsten
Juridik
26 augusti 2021
Efter att nya fastighetsmäklarlagen (2021:516) trädde i kraft den 1 juli i år så har Mäklarsamfundets jurister fått frågan om ändringen i ombudsförbudet hindrar att fastighetsmäklare har fullmakt för en part vid tillträdet. Svaret på den frågan får ni av Mäklarsamfundets bitr. förbundsjurist Fanny Norsten.
Penningtvätt
Juridik
17 juni 2021
Mäklarsamfundet ser nu över marknaden för olika tjänster på penningtvättsområdet för att kunna hjälpa dig som mäklarföretagare att välja kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster för både riskbedömning och för kundkännedomsprocess. Vi vill göra dig uppmärksam på att ”hjälp är på väg” och det därför kan vara en god idé att invänta resultatet av vår granskning innan du tar beslut i valet av leverantör av KYC-tjänst.
Fanny Norsten
Juridik
17 juni 2021
Dokumentation från badrumsrenoveringen är något som köpare ofta efterfrågar för att försäkra sig om att badrummet är i gott skick och att arbetena är utförda av någon som är behörig eller auktoriserad att utföra dessa. I veckans nyhetsbrev går Mäklarsamfundets bitr. förbundsjurist Fanny Norsten igenom vilka olika typer av dokumentation som finns och vikten av att informationen kring detta blir korrekt vid marknadsföringen av en bostad.
Den nya fastighetsmäklarlagen
Juridik
17 juni 2021
Har du koll på vilka förändringar i fastighetsmäklarlagen som träder i kraft den 1 juli? Klart du har! Men repetition är kunskapens moder, så här kommer en kort sammanfattning av några av de största förändringarna du som fastighetsmäklare snart behöver ta hänsyn till.
Louise Åhl Rosell
Juridik
3 juni 2021
I och med lagändringen gäller fortsatt strikt krav på objektsbeskrivningar, men med utökade möjligheter att tillhandahålla dem till tilltänkta köpare.
Felicia Idbrant
Juridik
20 maj 2021
Från och med den 1 juli 2021 föreslås den nya fastighetsmäklarlagen att träda i kraft. Två förändringar som sker i den nya lagen är att uppdrags- och depositionsavtalen kommer kunna signeras digitalt och att förbudet mot närståendeförmedling utvidgas. I detta nyhetsbrev ska vi se lite närmare på dessa två förändringar.