Mäklarsamfundets digitala AML-stöd till ”medlemsföretagen”

Som en följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag skyldigheter att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Att säkerställa lagenlig kvalitet i åtgärderna är komplicerat och kan kräva mycket tid och stora resurser. För att hjälpa fastighetsmäklarföretagen i arbetet har Mäklarsamfundet med samarbetspartners lanserat ett stöd som kombinerar digital analys med operativt juridiskt stöd.

Läs mer här.

Nedan finner du två separata länkar till 

  • beställningsformulär för Mäklarsamfundets riskbedömningstjänst, den nya stödtjänst där Mäklarsamfundets jurister på konsultbasis hjälper dig och ditt fastighetsmäklarföretag att upprätta en allmän riskbedömning för verksamheten.
  • intresseanmälan avseende Nordkyc verktyg för kundkännedom, det Kyc-program som Mäklarsamfundet valt att rekommendera till dig och ditt medlemsföretag vid valet av digitalt stöd i arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Beställning av verktyget görs på Nordkyc hemsida men genom att anmäla dig den här vägen säkerställer du att du vid beställningen, får Mäklarsamfundets framförhandlade medlemspris.   

Båda formulären innehåller mer information om respektive tjänst och du får lämna dina och företagets kontaktuppgifter. Du kan själv välja om du vill ta del av informationen eller gå direkt till beställning /intresseanmälan.

Här beställer du Mäklarsamfundets riskbedömningstjänst. 

Här anmäler du intresse för Nordkyc verktyg för kundkännedom. 

Skapad 21 december 2021
Uppdaterad 16 mars 2023