Dolda felförsäkring och försäkring för fel i bostadsrätt – ett skydd mot oväntade kostnader efter bostadsförsäljningen

Det är en stor affär att köpa eller sälja sin bostad. När världen gungar kan det dessutom kännas extra skönt att kunna gå vidare på riktigt efter att ha sålt sin bostad och lämnat över nycklarna till den nya ägaren.

Många har hört talas om ”dolda fel” för fastighet eller för ”fel i bostadsrätt” i samband med sin bostadsförsäljning, men vad är ett fel och vad innebär det för säljaren om ett sådant upptäcks? Om det finns dolda fel eller fel i bostadsrätt kan bara besvaras då ett sådant fel eventuellt uppdagas efter att köparen tillträtt. Om era säljare inte hanterar ett krav från köparen kan det i stället leda till en tvist. En försäkring hjälper både köpare och säljare att hantera eventuella framtida krav.

Med en Uppdaga dolda felförsäkring för fastighet eller en Uppdaga försäkring för fel i bostadsrätt får säljaren hjälp att utreda om köparens krav avser ett fel eller inte.

En köpare som hittar ett fel eller en säljare som får ett kravbrev vänder sig antagligen initialt till er som fastighetsmäklare. Finns det en tecknad Uppdaga försäkring kan WTW hjälpa till och vägleda genom processen i stället. WTW har jobbat engagerat i över 20 år med försäkringslösningar som gör skillnad på riktigt – och fortsätter lika entusiastiskt och outtröttligt in i framtiden. WTW:s ambition är att det alltid ska finnas minst en produkt som säljare av fastigheter eller bostadsrätter tycker passar deras önskemål, riskaptit, kostnadskänslighet och livssituation. Läs mer på www.doldafel.se.

För att kunna teckna UPPDAGA, UPPDAGA MER och UPPDAGA MEST krävs att:

  • Fastigheten är förmedlad av registrerad fastighetsmäklare eller att registrerad fastighetsmäklare fått skrivuppdrag att upprätta köpehandlingar avseende fastigheten.
  • Försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde på fastigheten
  • Försäkring som kräver besiktning av byggnad och/eller konstruktion har utförts av besiktningsman godkänd av försäkringsbolaget.


Broschyr
 

UPPDAGA (för fastighet)

 FörsäkringsbeloppPremie
UPPDAGA750 000 kr8 200 kr
UPPDAGA MER1 000 000 kr9 500 kr
UPPDAGA MEST2 000 000 kr14 200 kr

 

UPPDAGA BORÄTT
Det finns även en försäkring för fel i bostadsrätt.

Försäkringen för fel i bostadsrätt regleras i enlighet med Köplagen . Säljaren har ansvar för ett fel i bostadsrätt enligt Köplagen i 2 år. Försäkringen upphör den dag som infaller två år från dagen för köparens tillträde till bostadsrättslägenheten.

För att kunna teckna UPPDAGA BORÄTT krävs att:

  • Bostadsrätten är förmedlad av registrerad fastighetsmäklare eller att registrerad fastighetsmäklare fått skrivuppdrag att upprätta köpehandlingar avseende bostadsrätten.
  • Försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde till bostadsrätten.
     
 FörsäkringsbeloppPremie
UPPDAGA Borätt500 000 kr4 000 kr


 
Marknadsföring
På grund av lagen om försäkringsförmedlare är det inte tillåtet för fastighetsmäklare att själv aktivt marknadsföra försäkringen, detta är förbehållet WTW. Fastighetsmäklaren får dock till säljaren lämna allmän information om försäkringen, broschyr, som finns att hämta i länken ovan.

Kontakt
Önskar du få broschyr skickat till dig eller har du frågor om försäkringen och dess villkor eller frågor kring administrationen vänligen kontakta: WTW, telefon 08-5463 5990, saljservice@willis.com 

Uppdaga dolda felförsäkringar och försäkringar för fel i bostadsrätt förmedlas av försäkringsförmedlaren WTW. Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Svensk filial.
 

Skapad 14 november 2023
Uppdaterad 11 mars 2024