Analyser och rapporter

Mäklarsamfundet producerar regelbundet analyser och rapporter för att bidra till en mer faktabaserad bostadsdebatt. Fastighetsmäklarna är den yrkesgrupp som träffar flest bostadskonsumenter, och en viktig del av vårt påverkansarbete är att sprida den expertkunskap vi har om bostadsaffärer till många.

Återkommande rapporter:

MÄKLARINSIKT
Mäklarinsikt bygger på medlemsundersökningar hos våra 6000 medlemmar, och är en av Sveriges mest omfattande, återkommande undersökningar om bostadsmarknaden. En gång i kvartalet presenteras fastighetsmäklarnas egen syn på utvecklingen, avseende såväl pris som tillgång och efterfrågan på bostäder. Rapporten innehåller också mäklarnas syn på hur stor påverkan exempelvis faktorer som media, bankregler, räntan och tilltron till den egna ekonomin har över olika säsonger. Mäklarinsikt har producerats sedan 2009 och utifrån fastighetsmäklarnas prognoser kan vi följa utvecklingen på bostadsmarknaden över lång tid. Gå till rapporten Mäklarinsikt. 

FAKTA & NYCKELTAL
Fakta & nyckeltal är branschens egen sifferbibel. Här hittar du alla siffror du behöver kopplade till fastighetsmäklarna och branschen. Rapporten uppdateras årligen, och är mycket efterfrågad av journalister med särskilt intresse för bostadsmarknaden. Gå till rapporten Fakta & nyckeltal. 

Temarapporter:

Ett par gånger om året producerar Mäklarsamfundets analysavdelning rapporter på de prioriterade områden som påverkansarbetet utgår ifrån. Dessa områden är ökat byggande, ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet, ökad konsumenttrygghet och ökad förståelse för fastighetsmäklarens expertroll. Exempel på teman de senaste åren har varit utvärderingar av ekonomiska reformer eller skattesystemet (bolånetaket och flyttskatten exempelvis), ungas situation på bostadsmarknaden och äldres valmöjligheter på bostadsmarknaden. Gå till temarapporterna.

Joakim Lusensky
Joakim Lusensky
Analys- och Kommunikationschef
Skapad 6 juli 2018
Uppdaterad 25 mars 2024