Temarapporter

Ett par gånger om året producerar Mäklarsamfundets analysavdelning rapporter på de prioriterade områden som påverkansarbetet utgår ifrån. Dessa områden är ökat byggande, ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet, ökad konsumenttrygghet och ökad förståelse för fastighetsmäklarens expertroll.

Inlåsningens pris
En ny undersökning från Mäklarsamfundet och Hyresgästföreningen visar tydliga inlåsningseffekter i både det ägda och hyrda boendet.

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige år 2012-2015
Kartläggning över prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige under åren 2012-2015. Statistiken presenteras på län- och kommunnivå.

Två år med bolånetaket
I rapporten presenteras resultatet från Mäklarsamfundet hur bolånetaket påverkade bostadsmarknaden och konsumenterna. 

Dags att slå larm
En rapport om ungas situation på bostadsmarknaden. Vilka faktorer har störst påverkan på unga vuxnas möjligheter att köpa bostad?

Lägre flyttskatter
I rapporten undersöker Mäklarsamfundet tillsammans med Sveriges Byggindustrier hur bostadsmarknaden och konsumenterna skulle påverkas av lägre flyttskatter. 

Svenska luftslott – om äldres valmöjligheter på bostadsmarknaden
Mäklarsamfundet har granskat de äldres situation och valmöjligheter på bostadsmarknaden med hjälp av TNS Sifo. Rapporten presenterades i Almedalen i juni 2015.