Mäklarpanelen
Nyhet Medlem 19 oktober 2023

Mäklarpanelens Anders Larsson: “Sälj bäst – inte mest”

Bostadsmarknaden blir allt mer transparent. En del av den utvecklingen består av olika omdömestjänster där kunderna lämnar ett omdöme om sin fastighetsmäklare. Vi har frågat vår mäklarpanel vilka för- och nackdelar de upplever med den här typen av tjänster.

Anders Larsson 

Att kunder kan lämna offentliga omdömen och uppmanas att göra det tycker jag är av godo. Det kan dock bli lite rörigt när det finns fler likartade tjänster och där deras fokus/premieringar inte ligger på kundnöjdhet utan mer på ”mest försäljning” vilket inte automatiskt innebär att tjänsten har utförts på ett bra sätt. Tycker generellt att vi i branschen fokuserar för mycket på att ”sälja mest” – inte att ”sälja bäst”.

Jennie Hallonqvist 

Transparent process är jag positiv till. Jag anser att det är en stor fördel att alla våra kunder – både säljare och köpare – får/kan ge återkoppling på utfört arbete. Det gör att nya kunder som ännu inte har hunnit etablera kontakt med dig som mäklare, kan få en uppfattning om hur du är och hur du hanterar en förmedlingsprocess. 

Nackdelar med omdömestjänster är att en kund som oavsett anledning är missnöjd med något i försäljningsprocessen kan återkoppla med negativ feedback mot mäklaren, även om det är utanför mäklarens ansvar. Alltså även om det t.ex. är ett missnöje som kanske eg. skulle vara riktat till motparten t.ex. köparen till säljaren. Det är inte helt ovanligt att då mäklaren även får en ”släng av sleven”.

Ester Sundin Hemström 

Jag tycker att det är jättebra med recensioner, något som jag själv brukar kolla efter då jag bokar ett möte, en resa eller en produkt. För kunder ger dessa tjänster möjlighet att få insikt i andras erfarenheter med produkter eller tjänster innan de gör ett beslut.  

På mitt företag så drar vi nytta av kundrecensioner och betyg för att marknadsföra oss mot nya kunder, både direkt till kund men även brett i olika digitala annonser för att kunna få nya kunder. Det är inte vanligt med fejkade eller manipulerade omdömen, men när ett negativt omdöme skrivs så kan man lida skada som företag och det kan påverka företagets rykte och försäljning. Kunder litar oftast på andras upplevelser och det är den bästa marknadsföringen man kan få. 

Skapad 19 oktober 2023
Uppdaterad 19 oktober 2023
Medlem Mäklarsamfundet