Louise Åhl Rosell
Nyhet Juridik 22 februari 2024

Förändringar i ansvarsförsäkringen 2024

Mäklarsamfundet har gjort en kollektiv upphandling av en ansvarsförsäkring, som samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet kan välja att anslutas till. Från årsskiftet gäller nu nya, förhöjda, ersättnings- och självrisknivåer.

Mäklarsamfundet har en för sina medlemmar kollektivt upphandlad ansvarsförsäkring. Varje enskild fastighetsmäklare väljer själv vilken ansvarsförsäkring man tecknar men möjlighet finns för samtliga fastighetsmäklare som är medlemmar i Mäklarsamfundet att anslutas till den av oss upphandlade försäkringen. 

Grundförsäkringen omfattar skador som uppstått inom ramen för förmedling enligt Fastighetsmäklarlagen. För viss typ av förmedling (bolag, rörelse, entreprenad bl.a.) krävs att man tecknar en särskild tilläggsförsäkring.  

Försäkringen Mäklarsamfundet upphandlat har alltid erbjudit ett högre beloppsskydd än vad lagen föreskriver som lägsta skydd. Från årsskiftet 2023/24 har beloppet höjts ytterligare. 

I grundförsäkringen ingår nu försäkringsskydd för skador upp till 3 000 000 kronor (en höjning från tidigare 2 500 000 kronor). Även självrisken har höjts, från tidigare 22 000 kronor till nu 25 000 kronor.  

Observera att ändringen slår igenom på skador inträffade 2024. För skador inträffade före 2024 gäller tidigare försäkringsbelopp och självrisk. I samband med att du anmäler en reklamation till oss kan vi alltid vägleda dig ifråga om dels proceduren framåt dels vilket självriskbelopp som blir aktuellt för just det ärendet.   

Hur ska du agera när du nås av en reklamation? 

Enligt försäkringsvillkoren är du skyldig att omgående anmäla saken till din ansvarsförsäkring. Om du omfattas av Mäklarsamfundets ansvarsförsäkring så sker sådan anmälan genom att du kontaktar oss och inkommer till oss med reklamationen ifråga samt eventuellt ytterligare underlag vi ber om. Det är därefter någon av juristerna på Mäklarsamfundet som ombesörjer anmälan in till försäkringsbolaget och sedan hanterar kravet inom ramen för försäkringen; i första hand utreder om det finns förutsättningar för skadestånd och kommunicerar med kravställaren.  

Det är viktigt att du inte själv bemöter kravet som riktas mot dig utan lämna över ärendet till oss i ett så tidigt skede som möjligt och informera kravställaren om att du gjort just detta.  

Vilka kostnader uppkommer för dig i samband med att vi hanterar en reklamation? 

Självrisken, som innebär en konkret kostnad, aktualiseras bara om ifall en utbetalning ska ske från försäkringen.

Vad händer om jag bytt arbetsgivare eller slutat som fastighetsmäklare när jag mottar reklamationen? 

Huruvida du är täckt av en försäkring, och vilken sådan som är aktuell att anmäla visst ärende till, bedöms utifrån datumet för kontraktet i den affär som reklamationen härrör från. Om kontraktet skrevs den 1 oktober 2023 är det alltså till försäkringen du täcktes av vid den tidpunkten som anmälan ska göras, oavsett om du när du mottar reklamationen täcks av en annan försäkring eller inte längre är registrerad fastighetsmäklare.  

Louise Åhl Rosell 
Förbundsjurist Mäklarsamfundet

Skapad 22 februari 2024
Uppdaterad 22 februari 2024
Medlem Juridik