Nyhet Juridik 24 november 2016

Hur ska köpeskillingen fördelas om säljarna är oense?

Vid försäljning i samband med skilsmässa händer det att säljarna är oense om hur köpeskillingen ska fördelas. Säljarnas oenighet beror ofta på att säljarna äger olika andelar av objektet, dessutom är objektet som huvudregel belånat.

Vid tvist om fördelning av köpeskillingen ska du som fastighetsmäklare tänka på följande:

Dels är du skyldig att verka för att eventuella lån som belastar fastigheten eller bostadsrätten löses på tillträdesdagen, och dels är du skyldig att verka för att köparna betalar med befriande verkan i förhållande till säljarna.

Dessa två skyldigheter gör att du bör agera på följande sätt. Först ser du till att samtliga lån som belastar fastigheten eller bostadsrätten löses bort, därefter fördelar du eventuellt överskott utifrån säljarnas ägarandelar.

Tänk på att säljarna alltid kan ge dig andra instruktioner, det förutsätter dock att säljarna är överens om fördelningen av köpeskillingen.  

Fredrik Aldmo
Förbundsjurist

Skapad 24 november 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik