Nyhet Juridik 16 juni 2016

Inte förenligt med god fastighetsmäklarsed att återanvända tidigare säljares fotografier i marknadsföring utan dennes tillstånd

I en anmälan till FMI har de tidigare säljarna av en fastighet riktat kritik mot fastighetsmäklaren i anledning av en senare förmedling av samma fastighet. Vid tiden för sitt förmedlingsuppdrag med fastighetsmäklaren tog både de tidigare säljarna och fastighetsmäklaren fotografier av fastigheten som användes i marknadsföringen.

Några år senare var fastigheten ute till försäljning igen och samma fastighetsmäklare hade även då i uppdrag att förmedla fastigheten. De tidigare säljarna såg då att fastighetsmäklaren använt sig av bilder de själva tagit i anslutning till det tidigare förmedlingsuppdraget. Då fastighetsmäklaren inte bett om tillstånd att använda dessa bilder menade de tidigare säljarna att fastighetsmäklaren inkräktat på deras upphovsrätt.

Fastighetsmäklaren har yttrat att fotografierna använts i marknadsföringen av misstag samt att denne tagit bort bilderna från marknadsföringen omedelbart när de tidigare säljarna uppmanat denne att göra det. Några av bilderna fick fastighetsmäklaren, enligt en överenskommelse med de tidigare säljarna, ha kvar i marknadsföringen till en viss tid senare när denne hade möjlighet att ersätta bilderna med nya.

FMI har i sitt beslut anfört att god fastighetsmäklarsed förutsätter att en tidigare uppdragsgivare samtycker till att bilder från det tidigare förmedlingsuppdraget får användas för en ny publicering. Fastighetsmäklaren borde därför ha inhämtat ett samtycke från de tidigare säljarna innan fotografierna användes. Fastighetsmäklarens agerande har därför inte varit förenligt med god fastighetsmäklarsed.

Mot bakgrund av att fastighetsmäklaren vidtagit åtgärder så snart som denne uppmärksammats på att fotografierna förekom i den nu aktuella förmedlingen och då tagit bort bilderna, anser FMI att förseelsen kan bedömas som ringa i denna del och att påföljd kan underlåtas. 

I den del som fastighetsmäklaren haft de tidigare säljarnas samtycke att låta vissa fotografier finnas kvar i marknadsföringen till en viss tid senare då dessa ersattes med nya, anser FMI inte att det finns belägg för att fastighetsmäklaren brutit mot god fastighetsmäklarsed. Sammantaget har FMI således lämnat ärendet utan åtgärd.

Louise Lundqvist
Bitr. förbundsjurist

Skapad 16 juni 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik