Nyhet Bransch 5 oktober 2017

Ny skatterättslig bedömning av ”sammanläggning” av bostadsrätter

Skatterättsnämnden godkänner ”sammanläggning” av vindsförråd respektive garageplats med befintlig bostadsrätt utan kapitalvinstbeskattning för innehavaren.

Enligt ett s.k. ställningstagande från Skatteverket tidigare i år uttalade Skatteverket som sin bedömning att en tilläggsupplåtelse som innebär en ”väsentlig förändring” av en bostadsrätt var att jämställa med att den ursprungliga bostadsrätten har sålts till marknadspris och en ny förvärvats med den nya omfattningen. Detta skulle i många fall medföra en vinst för bostadsrättsinnehavaren som ska kapitalvinstbeskattas, vilket denne inte räknat med. Synsättet skulle även kunna påverka tidigare genomförda åtgärder av samma slag då kapitalvinstbeskattningen kan ändras under sex års tid.

De vanligaste exemplen på vad som skulle komma att beskattas är då bostadsrättshavare köpt till ett vindsutrymme från sin förening för utöka sin lägenhet eller då denne från föreningen ”köpt loss” en uteplats eller parkeringsplats som tidigare upplåtits med bostadsrätt.

Dessa situationer har dock nu prövats i ett förhandsbesked av Skatterättsnämnden, som istället ansett det vara fråga om en formförändring där två bostadsrätter som ägs av samma personer ska bli en, och att det finns flera skäl att inte behandla den som en skatterättslig avyttring.

Därmed ska någon kapitalvinstbeskattning inte ske enligt nämnden.

Läs Skatterättsnämnden beslut i sin helhet här.

Skapad 5 oktober 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik