Nyhet Bransch 1 september 2016

Får mäklare sätta upp skyltar hur som helst…?

Är det lagligt att sätta upp skyltar hur som helst? Inför höstens stora visningshelger kan det vara bra att ha koll på vad som gäller - och vad som kan hända om skylten inte plockas ner.

Grundprincipen är att det ALDRIG är tillåtet att sätta upp en skylt utan markägarens tillstånd.

Att mäklarföretag ställer ut/sätter upp en skylt för att göra spekulanter och omgivning uppmärksam på att det pågår hus- eller lägenhetsvisning i ett område eller i en port hör till vanligheterna. Oftast är det okej att låta en skylt stå uppe under ett par timmar när visningen pågår, även utan tillstånd. Snyggast är dock alltid att fråga innan!

Ska skylten sitta uppe längre behövs tillstånd från markägaren som oftast är en privatperson, en bostadsrättsförening eller en kommun. Misstänker man att marken ägs av en privatperson eller en BRF är det enklaste att helt sonika fråga om skylten får sitta där du tänkt, samt informera om hur länge du tänkt ha den uppe. Är kommunen markägare krävs en formell ansökan. Många kommuner har dock digitaliserat ansökan om bygglov för en skylt (s.k. skyltlov), så att det går att ansöka direkt på nätet med hjälp av Bank ID eller Mobilt BankID.

Vad gäller när det kommer till skyltar i närheten av en väg? Tillstånd krävs även här!
Vägverket skriver så här på sin sajt: "Den som vill sätta upp reklamskyltar inom vägområdet till en allmän väg måste ansöka om tillstånd av väghållningsmyndigheten. Om reklamen ska stå utanför vägområdet är det kommunen eller länsstyrelsen som ger bygglov eller tillstånd. I de fallen lämnar Trafikverket synpunkter inför deras beslut. Vår grundinställning är att reklam inte ska tillåtas inom vägområdet. Man kan göra undantag på rastplatser och för allmän information som valaffischer och utmärkning av vattenskyddsområde.

I övrigt grundar vi vår bedömning på platsen och reklamens utformning. Det är bara reklamens inverkan på trafiksäkerheten som påverkar vår inställning."

Hösten 2015 ledde mäklarskyltar uppsatta i en rondell i Örebro till stor irritation bland kommuninvånarna. Mäklarfirmornas skyltar stod kvar i månader, kanske upp till ett halvår. Ställningarna skyltarna stod på skadade kommunens gräsklippare, och en privatperson hörde av sig till P4 Örebro och menade att skyltarna förfulade den offentliga miljön och att de var en trafikfara eftersom bilisterna läste skyltar istället för att titta på trafiken.

Liknande upplevelser finns hos Mäklarsamfundet - de samtal som kommer från allmänheten med jämna mellanrum har ofta irriterad underton. Rådet till fastighetsmäklarna är därför att först och främst följa de regler som finns, samt att vara noggranna med att ta ner tillfälliga skyltar - ser man ett varumärke på en skylt som man i sig irriterar sig på riskerar varumärket att få sig en törn.

Källor/läs mer:
http://maklarvarlden.se/maklarskyltar-en-trafikfara/

Sveriges Radio Örebro 20 aug 2015:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6236082

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef

Skapad 1 september 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik