Nyhet Juridik 22 december 2016

Har HSB rätt att kräva betalt om mäklaren inte vill använda HSB-portalen?

HSB lanserade HSB-portalen för ett antal år sedan och många ser fördelar med portalens olika funktioner, även de mäklare som valt att ansluta sig till portalen. Men i sin iver att öka användningen har det hänt att tjänstemän i enskilda HSB-föreningar krävt att mäklare ansluter sig till portalen och i annat fall krävt betalning för en traditionell hantering. En sådant krav är dock inte lagenligt.

Mäklarsamfundet har vid ett flertal tillfällen de senaste åren uppmärksammats på att vissa HSB-föreningar uppgett sig ha rätt att ta betalt för att hantera medlemsskapsprövningar och överlåtelser om dessa inte sker via HSB-portalen. I något fall har till och med gjorts gällande att hantering av ansökan om medlemskap bara kommer att ske om mäklaren valt att ansluta sig till HSB-portalen. Även uppgifter om att enskilda HSB-föreningar beslutat om uttag av en högre överlåtelseavgift än de 2,5 % av prisbasbeloppet som föreskrivs i HSB:s typstadgar har framkommit. Uppgifterna har löpande förts vidare vid kontakter med HSB centralt, som ett flertal fall medgivit att felaktiga uppgifter lämnat till mäklaren och i dessa uppmanat aktuell HSB-förening att vidta rättelse.

Då det framkommit att oriktiga besked även fortsättningsvis lämnats till mäklare under hösten har en förnyad dialog i dessa frågor förts med chefsjuristen på HSB riksförbund. Dialogen har nu resulterat i att ett kort PM med information sammanställts och skickats ut internt inom HSB där det klargörs om och i vilka fall betalning får respektive inte begäras för hanteringen av medlemskap och överlåtelser, se bilaga här.

Förhoppningen är att detta ska ge avsedd effekt, men för att säkerställa det ser vi gärna att du som fastighetsmäklare kontaktar juristavdelningen om du skulle mötas av andra besked vid kontakt med HSB än de som framgår av informationen.

Mäklarsamfundet Juridik
juridik@maklarsamfundet.se

Skapad 22 december 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik