Drönarbilder på förmedlingsobjekt
Nyhet Bransch 17 juni 2021

Drönarbilder på förmedlingsobjekt? Gör så här för att slippa ansöka om spridningstillstånd!

Det är lätt att filma för mycket, men om du följer några enkla tumregler så slipper du ansöka om spridningstillstånd.

Lantmäteriet får idag många ansökningar om spridningstillstånd från fastighetsmäklare och fotografer som har producerat beskrivande filmer av fastigheter med omnejd till bostadsannonser. 
Filmerna och bilderna innehållet ofta mer information än vad som behövs. Då måste man söka spridningstillstånd så det går att säkerställa att det inte finns några skyddsobjekt med på filmen. 

Vad många inte verkar känna till är att det finns ett undantag i lagstiftningen, som innebär att det är ok att visa fastighet, allmänväg med mera men inte omgivande område. Om filmen eller bilderna tar hänsyn till den avgränsningen behöver man INTE söka spridningstillstånd. 

Läs mer på Lantmäteriets hemsida. 
 

Skapad 17 juni 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Juridik