Nyhet Juridik 14 januari 2011

Hyresvärd får förbjuda innehav av kamphundar

I ett nyligen avgjort ärende från Hyresnämnden i Stockholm, ärende nr 5543-10, har hyresnämnden konstaterat att det är tillåtet med hyresvillkor som förbjuder hyresgäster att inneha så kallade kamphundar. I det aktuella ärendet hade hyresgästerna fått del av ordningsföreskrifter vilka förbjöd de boende att inneha vissa hundraser. Detta eftersom många av hyresgästerna uppgav sig vara rädda för kamphundar.

Hyresnämnden konstaterade dels att det är tillåtet att ställa upp sådana villkor i hyresavtalet, hyresnämnden konstaterade även att det aktuella innehavet av kamphundar utgjorde ett avtalsbrott från hyresgästernas sida. Hyresnämnden ansåg dock att åsidosättandet inte var så pass väsenligt att det utgjorde skäl för att säga upp hyresavtalet.

Rättsläget är dock oklart när det gäller bostadsrättsföreningars möjlighet att genom stadgebestämmelser förbjuda innehav av så kallade kamphundar. I avvaktan på att frågan prövats av hyresnämnden gör vi dock bedömningen att det mesta talar för att bostadsrättsföreningar får förbjuda innehav av kamphundar i stadgarna.

Skapad 14 januari 2011
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik