Nyhet Juridik 19 maj 2016

Svartmäklare dömd till böter

En man som marknadsförde visningsresor för nyproducerade bostäder i Thailand har av hovrätten dömts för s.k. svartmäkleri.

En man åtalades för att han uppsåtligen, yrkesmässigt och utan att vara registrerad som fastighetsmäklare förmedlat fastigheter. Mannen var anställd av både ett svenskt och ett thailändskt bolag. Det svenska bolaget bedrev sin verksamhet på uppdrag av det thailändska bolaget och marknadsförde nyproducerade bostäder i Thailand. Marknadsföringen skedde på på Blocket, på egen webbplats och vid mässor.

Mannen invände att han bara arrangerade visningsresor och att det thailändska bolaget skötte allt som rör avtalsskrivningar, visningar och fastighetsrådgivning och att det svenska bolaget bara var att se som en kundservice. Det svenska bolaget kunde inte heller påverka utgångspriser eller erbjudanden från det thailändska bolaget.

Tingsrätten hänvisade i sina domskäl till förarbetena till fastighetsmäklarlagen där det framgår att uttrycket ”förmedla fastigheter” tar sikte på en verksamhet som går ut på att anvisa uppdragsgivaren en motpart med vilken uppdragstagaren kan träffa avtal om överlåtelse av fastigheten. För ansvar krävs endast att verksamheten går ut på att handlägga förmedlingsuppdrag och det kan då vara tillräckligt att någon genom annonser eller på annat sätt marknadsför objekt till salu eller bjuder ut sina tjänster och efterfrågar uppdrag.

Tingsrätten konstaterade att eftersom syftet med mannens verksamhet har varit att verka för att presumtiva köpare skulle kontakta det thailändska bolaget har han alltså anvisat säljaren en motpart med vilken säljaren skulle kunna träffa avtal om köp av objekten. Verksamheten var därför att anse som fastighetsförmedling i lagens mening och mannen dömdes för brott mot fastighetsmäklarlagen.

Mannen överklagade domen till hovrätten som på samma skäl fastställde tingsrättens dom.

Påföljden blev 60 dagsböter å 250 kr. Mannen ålades också att återbetala kostnaden för sin försvarare till staten.

Johanna Stampe
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 19 maj 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik