Nyhet Juridik 24 maj 2017

Vad gäller avseende låneklausuler?

Fastighetsmäklarens skyldighet att verka för en låneklausul
Enligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Detta betyder att fastighetsmäklaren har en handlingsplikt och måste vara lyhörd och observant för både köparens och säljarens ”behov” i anledning av affären. Att fastighetsmäklaren ska iaktta denna skyldighet gentemot både köparen och säljaren stadfäster ytterligare fastighetsmäklarens omsorgsplikt.

Fastighetsmäklaren ska vara observant på om köparens förvärv är beroende av lån och i förekommande fall verka för att köpet villkoras av en låneklausul. Att verka för en låneklausul innebär att fastighetsmäklaren ska råda köparen att begära en låneklausul i förhandlingarna med säljaren om villkoren för avtalet. Om köpet villkoras av lån behöver fastighetsmäklaren i regel inte påminna köparen om att tidsfristen för begäran om återgång håller på att löpa ut.

Om köpet inte villkoras av lån har fastighetsmäklaren en skyldighet att informera köparen om att betalningsskyldighet inträder på tillträdesdagen samt om vilka konsekvenser som utebliven betalning kan medföra.

Låneklausulens innebörd
Den branschgemensamma låneklausulen är formulerad som att köparen ges möjlighet att undersöka sina möjligheter att erhålla lån inom en viss tid. Köparen har rätt att begära köpets återgång om denne efter genomförd undersökning inte längre vill stå fast vid köpet. Eftersom köparen efter genomförd undersökning inte behöver ange några skäl för begäran om återgång, är det under tidsfristen för återgång fråga om ett så kallat öppet köp.

Låneklausulen är konstruerad som ett öppet köp för att parterna inte ska behöva avgöra – och komma överens – om förutsättningarna för köparens rätt att begära återgång är uppfyllda. Resonemang och diskussioner kring köparens lojalitetsplikt i anledning av låneklausulen torde även undvikas i och med det öppna köpet. Konstruktionen med öppet köp är tydlig och leder sällan till tvister mellan parterna. Villkor med öppet köp är av dessa anledningar vanligt förekommande och kan t.ex. även återfinnas i den branschgemensamma besiktningsklausulen.

Det förekommer andra formuleringar på låneklausuler men för att undvika tvister rekommenderar Mäklarsamfundet sina medlemmar att endast använda den branschgemensamma låneklausulen.

Louise Lundqvist
Biträdande förbundsjurist

Skapad 24 maj 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik