Nyhet Juridik 19 april 2018

Se över ditt försäkringsskydd som fastighetsmäklare

Du bör som fastighetsmäklare, oavsett om du ingår i ett försäkringskollektiv eller inte, ha som regel att se över ditt försäkringsskydd samt ditt behov att komplettera detta. Det blir än mer viktigt om du avser att förändra inriktningen på det arbete du bedriver som fastighetsmäklare.

Som medlem i Mäklarsamfundet har du möjlighet att teckna Mäklarsamfundets grundförsäkring - Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada och Rättsskyddsförsäkring.

Sedan 1984 tecknar Mäklarsamfundet en gemensam ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada till förmån för alla anslutna fastighetsmäklare. Försäkringsbeloppet är på 2,5 miljoner kronor per skadetillfälle. Detta är således ett högre belopp än vad fastighetsmäklarlagen kräver som anger 2 miljoner kronor som lägsta försäkringsnivå.

Grundförsäkringen täcker i första hand det skadeståndsansvar som kan träffa mäklaren i enlighet med fastighetsmäklarlagen under den tid försäkringen har varit i kraft. Försäkringen omfattar dock även ansvar vid förmedling av lös egendom som överlåts tillsammans med en förmedlad fastighet, med undantag av konst och antikviteter. Även uppdrag vid s.k. exekutiv underhandsförsäljning liksom godmansförordnande att försälja fast egendom på offentlig auktion enligt samäganderättslagen omfattas.

Försäkringen täcker även uppdrag att utföra fristående värdering förutsatt att uppdraget inte omfattar tekniska utlåtanden utan enbart baseras på en mäklarens uppfattning av fastighetens värde grundat på läge, allmänt skick och aktuella försäljningar i området.

Denna försäkring ger således ett gott grundskydd för dig som fastighetsmäklare.

Se till att teckna tilläggsförsäkringar så du inte står utan försäkringsskydd

Det kan dock finnas förmedlingsverksamhet som inte omfattas av försäkringen som är ditt grundskydd. Det är viktigt att du som enskild fastighetsmäklare är medveten om ditt personliga ansvar och säkerställer att du som fastighetsmäklare har ett gott försäkringsskydd för din verksamhet.

Min egen rekommendation är att du regelbundet ser över ditt försäkringsskydd och även ser över detta om du får i uppdrag att förmedla något som inte normalt ingår i din regelbundna verksamhet.

Det jag främst tänker på är om du känner dig trygg med försäkringsbeloppet på 2,5 miljoner kronor eller om du har behov av ett förhöjt försäkringsbelopp, t.ex. 5 miljoner kronor eller ännu högre. I så fall går det att teckna en tilläggsförsäkring mot en tilläggspremie.

För de fastighetsmäklare som avser att förmedla kommersiella fastigheter kan det mycket väl bli ett slutligt faktum att fastighetsöverlåtelsen övergår till en överlåtelse av det fastighetsägande bolaget vilket innebär att den enskilda fastighetsmäklaren står utan försäkringsskydd om hen inte har tecknat en tilläggsförsäkring gällande bolags- samt rörelseöverlåtelse.

Även det faktum att man som fastighetsmäklare förmedlar nyproducerade småhus kan innebära att man står utan försäkringsskydd om man inte har tecknat en tilläggsförsäkring avseende förmedling av entreprenad.

Sammantaget kan det således uppkomma situationer då du kan stå utan försäkringsskydd. För att undvika detta olyckliga scenario så bör du se över ditt försäkringsskydd för den bedrivna verksamheten och behovet av tilläggsförsäkringar.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss verksamma jurister på Mäklarsamfundet med frågor om behovet av ändrat försäkringsskydd eller ta del av den befintliga informationen om tilläggsförsäkringar som finns att tillgå på vår hemsida.

För tecknade av ytterligare kompletterande försäkringsskydd får jag avslutningsvis hänvisa till Mäklarsamfundets försäkringsmäklare Willis Towers Watson tfn 08-54 63 59 90, maklarservice@willis.com.

Mats Sjöquist
Förbundsjurist

Skapad 19 april 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Juridik