Nyhet Juridik 28 januari 2016

Egen härd är guld eller inget värd

Trivselhöjande eldstäder är oftast tacksamma säljargument men kan ge brännande eftersmak och en trasig värmepanna kan bli en kalldusch för köparen. Vi tittar närmare på de vanligaste problemen med eldstäder vid överlåtelser.

En eldstad är många gånger en positiv faktor i försäljningsprocessen. Man kan dela upp eldstäder i två kategorier: eldstäder för uppvärmning eller eldstäder som används mer för mysbrasor. Två olika typer som trots sina i grunden likheter generellt ger upphov till helt olika problem. Eldstäder omfattas av köparens undersökningsplikt och uppgifter i objektsbeskrivningar gällande skick kan därför ha betydelse. En närmare redogörelse för just den frågan kan du läsa i Johanna Stampes artikel om redigerade bilder av eldstäder här.

Låt oss börja med den kategori som erfarenhetsmässigt skapar om inte största så i vart fall flest problem, nämligen kakelugnar och andra former av mysbrasor. De är allt som oftast en positiv faktor i försäljningsprocessen och framhålls gärna i objektsbeskrivningar och på visningar. Eftersom den här typen av eldstäder används mer sporadiskt och under vintermånaderna kan säljarens uppfattning om dess skick vara inaktuellt om försäljningen sker under det övriga året. Mycket kan ha hänt under de månader som gått. När köparen senare ska börja använda eldstaden kan allehanda fel och brister visa sig. Inte helt ovanligt är att eldstaden dessutom är belagd med eldningsförbud eller att det har utfärdats ett åtgärdsföreläggande från skorstensfejarmästaren. Föreläggandet kan ha varit utfärdat sedan länge och säljaren har med tiden glömt bort det på grund av att eldstaden inte använts. Frågelistan innehåller en särskild punkt där just förelägganden tas upp, det kan därför vara god idé att särskilt fästa säljarens uppmärksamhet vid just den punkten.

Värmepannor för uppvärmning återfinns om inte enbart i vart fall i största utsträckning i villor och då främst villor belägna på landsbygden. I och med att husets grundläggande funktioner såsom värme och varmvatten är beroende av värmepannan brukar det sällan uppstå problem med eldningsförbud eller åtgärdsföreläggande. Säljaren har i regel ordnat detta i samband med att föreläggandet utfärdats för att inte bokstavligen få sig en kalldusch. De problem som däremot är vanligare med den här typen av eldstäder är att de helt enkelt går sönder och då gärna strax efter tillträdet. Om inte förr så brukar det uppstå tekniska problem när köparen ska starta upp värmepannan för vintern och då har tidens tand ofta hunnit före och gnagt. Här uppstår frågor om vad köparen hade kunnat förvänta sig utifrån ålder och skick. Inget vara för evigt, inte ens värmepannor. Ju äldre pannan är desto närmare slutet på livscykeln är den, vilket köparen bör ta höjd för. Den ovana husköparen kan med fördel göras uppmärksam på just detta för att undvika att de återkommer med krav mot säljaren eller mäklaren. En ny värmepanna är relativt dyrt att köpa och installera och är sällan en glad överraskning i hushållsbudgeten. Till skillnad mot eldstäder av myskaraktär har köparen oftast inget annat val än att snabbt köpa en ny värmepanna eftersom husets funktion är beroende av fungerande värmeanläggning.

Jonas Frydenberg
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 28 januari 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik