Emil Ericsson
Nyhet Juridik 25 augusti 2022

Inget förbud mot bokningsavtal

Riksdagen har den 16 juni 2022 klubbat igenom en proposition med förslag på ändringar i bostadsrättslagen som får konsekvenser inte bara för er fastighetsmäklare utan även byggare och bostadsrättsföreningar. Men alla förslag godtogs dock inte. Bland annat avslogs förslaget till att andra föravtal än förhandsavtal (t.ex. bokningsavtal) ska vara ogiltiga.

Mäklarsamfundet har tidigare informerat om de ändringar i Bostadsrättslagen som har varit under utredning. Propositionen med förslag på ändringar godkändes av Riksdagen den 16 juni 2022 och lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023 förutom i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna, som börjar gälla den 1 januari 2024.

Ett av förslagen till ändring i bostadsrättslagen som innebär att andra föravtal än förhandsavtal (t.ex. bokningsavtal) ska vara ogiltiga avslogs däremot. Civilutskottet hade inför omröstningen i Riksdagen förslagit att förbudet mot bokningsavtal skulle strykas och Riksdagen höll med. Enligt utskottet skulle en sådan förändring kunna få negativa konsekvenser på bostadsmarknaden. Beslutet att avslå förslaget motiverades bland annat med att byggandet av bostadsrätter i dag förutsätter att byggherren tidigt i processen kan knyta kunder till projektet och ett förbud mot bokningsavtal skulle innebära en ökad risk för byggherren, vilket skulle resultera i högre priser till kund. Därtill skulle det påverka antalet projekt som en byggherre kan ha igång samtidigt och dessutom skulle det påverka konkurrensen negativt då nya och mindre aktörer skulle ha svårt att få finansiering. Sammantaget skulle det leda till ett minskat byggande. 

Riksdagens beslut innebär därmed att det inte kommer att införas något förbud mot bokningsavtal och liknande avtal när lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. Regeringens förslag i denna del röstades ned.

Riksdagen uppmanade emellertid regeringen att utreda ytterligare hur reglerna om andra föravtal än förhandsavtal (bokningsavtal) kan tydliggöras och skärpas. Riksdagen riktade även ett tillkännagivande till regeringen om att utreda hur regleringen kring förhandsavtal kan skärpas ytterligare. Detta innebär att vi i framtiden kan komma att få se en reglering kring hur bokningsavtal och andra föravtal ska vara utformade. En sådan reglering saknas idag. Om en sådan utredning tillsätts och när en sådan reglering skulle träda i kraft återstår att se.

Du kan ta del av hela propositionen här.

Emil Ericsson
Förbundsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 25 augusti 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Bostadsrättslagen Juridik